Samen profijt van zonnevelden

21 november 2021 Collectief Lokaal Eigendom De gemeenteraad heeft 8 juli besloten om nog eens 55 ha buitengebied te bestemmen voor zonnevelden. Het totaal komt daarmee op 100 ha. Initiatiefnemers kunnen tot 1 november 2021 hun plannen indienen. De raad nam in overgrote meerderheid een amendement aan dat projecten die in Collectief Lokaal Eigendom komen … Meer lezen

De drie CDE zonneveldplannen

21 november 2021 Samen met Coöperatie Opgewekt Houten en twee professionele ontwikkelaars met grondposities willen we drie zonnevelden met een oppervlak van circa 54 ha ontwikkelen. Daarvoor hebben we op 1 november 2021 gezamenlijk drie projectplannen ingediend bij de gemeente Houten. Project De Wilgengriend (4) Initiatiefnemer (consortium) Duurzaam Eiland – Solar Energy Works – Opgewekt … Meer lezen

CDE blij met puntensysteem

11 juni 2021 Puntensysteem CDE waardeert het dat de gemeente Houten voor het afgeven van vergunningen voor zonnevelden een puntensysteem heeft bedacht. De burgers en de gemeente kunnen zo samen voor de nodige sturing zorgen. Echter zij adviseert over bovengenoemde aspecten meer of op een andere wijze punten toe te kennen om zo de rode … Meer lezen

Kritische noten van de CDE op het Beleidskader Zonnevelden

8 juni 2021 Tijdens de inspraakavond over de vaststelling van het Beleidskader door de gemeenteraad van Houten heeft de coöperatie op een aantal punten om aanscherping en uitbreiding gevraagd. Hieronder een kort overzicht: Toekomstbestendig Beleidskader voor voor alle inwoners van de gemeente Hiermee doet de CDE een dringend beroep op de politiek en het bestuur … Meer lezen