Eerste belangstellenden voor investering in zonnevelden

Op donderdagavond 14 april was er een druk bezochte voorlichtingsavond over de zonnevelden De Heul en De Knoest. (Waarvoor trouwens de fraaie termen zonneweide en stroomveld worden gebruikt.) De vertegenwoordigers van duurzaam eiland en opgewekt houten stonden achter tafels met daarop de tekeningen van de zonnevelden. Ook vertegenwoordigers van de ontwikkelaars waren er om vragen … Meer lezen

Informatieavond Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul op 14 april

Coöperatie Duurzaam Eiland organiseert samen met Coöperatie Opgewekt Houten een informatieavond  over onze zonnevelden. Die is bedoeld voor inwoners van de gemeente Houten. Hij vindt plaats op donderdag 14 april a.s. in Multifunctioneel  Centrum The Dome, Kruisboog 30 in Houten. Vanaf 19.30 uur is iedereen die geïnteresseerd is van harte  welkom. Het is niet nodig … Meer lezen

Gezellige drukte op inloopavond zonneweide De Heul

Op 7 maart was er een inloopavond voor omwonenden van zonneweide De Heul. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten organiseerden deze avond en vertegenwoordigers van de landschapsarchitect, de gemeente en de ontwikkelaars Chint Solar en BHM Solar waren aanwezig voor nadere uitleg. Over het algemeen is iedereen zeer tevreden over het plan. Niet voor … Meer lezen

Opmerkelijke eensgezindheid Houtense politiek over energietransitie in buitengebied

Op 21 februari jongstleden was er een goed bezochte bijeenkomst in De Wiese in Schalkwijk waarin politieke partijen zich uitspraken over de inrichting van het buitengebied van Houten. Deze avond werd georganiseerd door Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Mooi ‘Goy en Coöperatie Duurzaam Eiland (Schalkwijk).  Er waren vijf stellingen waarop men kon reageren en een … Meer lezen

Gemeente kiest onze zonnevelden

Voor de zonneveldplannen Stroomveld De Knoest en Zonneweide De Heul mag een vergunningaanvraag worden ingediend. Dat liet de gemeente Houten vorige week weten aan de initiatiefnemers, waaronder de coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten. De twee plannen op het Eiland van Schalkwijk zijn samen goed voor ruim 10 hectare voor natuur, milieuversterking, recreatie en geschiedenis, … Meer lezen

Samen profijt van zonnevelden

21 november 2021 Collectief Lokaal Eigendom De gemeenteraad heeft 8 juli besloten om nog eens 55 ha buitengebied te bestemmen voor zonnevelden. Het totaal komt daarmee op 100 ha. Initiatiefnemers kunnen tot 1 november 2021 hun plannen indienen. De raad nam in overgrote meerderheid een amendement aan dat projecten die in Collectief Lokaal Eigendom komen … Meer lezen

De drie CDE zonneveldplannen

21 november 2021 Samen met Coöperatie Opgewekt Houten en twee professionele ontwikkelaars met grondposities willen we drie zonnevelden met een oppervlak van circa 54 ha ontwikkelen. Daarvoor hebben we op 1 november 2021 gezamenlijk drie projectplannen ingediend bij de gemeente Houten. Project De Wilgengriend (4) Initiatiefnemer (consortium) Duurzaam Eiland – Solar Energy Works – Opgewekt … Meer lezen

CDE blij met puntensysteem

11 juni 2021 Puntensysteem CDE waardeert het dat de gemeente Houten voor het afgeven van vergunningen voor zonnevelden een puntensysteem heeft bedacht. De burgers en de gemeente kunnen zo samen voor de nodige sturing zorgen. Echter zij adviseert over bovengenoemde aspecten meer of op een andere wijze punten toe te kennen om zo de rode … Meer lezen

Kritische noten van de CDE op het Beleidskader Zonnevelden

8 juni 2021 Tijdens de inspraakavond over de vaststelling van het Beleidskader door de gemeenteraad van Houten heeft de coöperatie op een aantal punten om aanscherping en uitbreiding gevraagd. Hieronder een kort overzicht: Toekomstbestendig Beleidskader voor voor alle inwoners van de gemeente Hiermee doet de CDE een dringend beroep op de politiek en het bestuur … Meer lezen