Fietstocht langs duurzame plekken op het Eiland van Schalkwijk

In het kader van het Energiefestival organiseert de Coöperatie Duurzaam Eiland een fietstochtje van ongeveer 9 kilometer langs enkele zeer bijzondere locaties. Een ideale gelegenheid om deze dynamische, historische en zelfs mysterieuze plekken te bezoeken en de verhalen uit de eerste hand te horen. Grote kans dat je er nog nooit geweest bent en ook niet snel meer in de gelegenheid zult zijn er te komen.

Wanneer en hoe laat?

Zondag 30 oktober

Er zijn drie locaties. Op elke locatie word je ontvangen om:

 • 12:00 uur
 • 13:15 uur
 • 14:30 uur

Een presentatie en rondleiding duurt ongeveer een half uur. Je hebt dan voldoende tijd om naar de volgende locatie te gaan.

Je kunt de locaties in je eigen volgorde bezoeken.

Het is aan te bevelen om waterdichte schoenen of laarzen aan te trekken of mee te nemen.

Bio-boerderij Miltenburg

Bioboerderij Miltenburg

Adres: Overeind 33.

We beginnen bij de enige echte biologische boerderij in Schalkwijk: bio-boerderij Miltenburg. De eigenaren zullen je van alles vertellen over de boerderij en je krijgt een rondleiding langs de stallen. Ze maken er fantastische kaas.

Lekdijkhuis met privé zonneveldje

Het Lekdijkhuis

Adres: Provinciale weg 69

Een Rijksmonument uit 1850. Op dit moment in particuliere handen. Op Rijksmonumenten.nl lezen we:

“Lekdijkhuis” van het Hoogheemraadschap van den Lekdijk Bovendams. Bovendams waterschapshuis. Sober statig huis uit midden XIX eeuw met overstekend dak.

Niet alleen een ideale gelegenheid om iets van dit historische gebouw te zien, maar bovenal zie je in de grote tuin zowaar een klein zonneveldje voor eigen gebruik. Ook hier word je hartelijk ontvangen en rondgeleid.

Ook kun je daar zien hoe de twee zonnevelden De Heul en De Knoest eruit komen te zien.

Het verloren kerkhof

Het Verloren Kerkhof

Adres: Achterdijk 27

Als je van het Lekdijkhuis via de Pothuizerweg naar de Achterdijk fietst, kom je op een gegeven moment over het spoor en maak je een bocht naar rechts. Nooit geweten waarschijnlijk dat daar ook nog een huis ligt. Dat huis is uit het begin van de vorige eeuw, is geheel van het gas af en heeft een bijzondere verticale opstelling van zonnepanelen. (We zijn ten slotte aan het fietsen in het kader van het Energiefestival..) Niet alleen krijg je een rondleiding van de eigenaar, maar het is ook nog eens een plek met een mysterieus verleden (klik hier). En er is ook een vogelkijkhut in particulier eigendom. Zie Vogelbescherming Nederland.

Kortom: wederom een uitgelezen gelegenheid om een uniek stukje Schalkwijk te bewonderen.

Na bezoek van deze duurzame plek kun je verder fietsen. Tegenover de Groene Weg kun je rechts afslaan om de korte weg langs het spoor naar Pand Pannenkoek te fietsen. Maar je kunt ook doorfietsen langs de Achterdijk. Je kunt hier ook starten met de tocht.

Tenslotte een tip: Begin niet allemaal bij bio-boerderij Miltenburg.

Veel plezier.

Burgemeester bezoekt onze coöperatie

Burgemeester Gilbert Isabella van Houten bezocht op donderdagavond 1 september het bestuur van de coöperatie op het Dijkhuis.

We waren zeer verheugd met de komst van de burgervader en grepen de gelegenheid aan om een aantal zaken die ons bezighouden en waarbij we de hulp van de gemeente goed kunnen gebruiken aan hem voor te leggen.

Waar de gemeente mee kan helpen

Hoe kun je samen bedreigingen omzetten in kansen en de hobbels die je bij de realisatie van de doelen tegenkomt zonder al teveel bureaucratische rompslomp overwinnen ? We denken bijvoorbeeld aan de inzet van kleine windmolens en grondgebonden zonnepanelen voor eigen gebruik. De huidige regels zitten bewoners en gebruikers buiten de rondweg in de weg.

Het draagvlak voor zonnevelden is groter als we als gemeenschap zelf de regie voeren over de zeggenschap van planfase tot sloopfase en het profijt via de coöperatie bij alle bewoners terecht komt ipv bij enkelingen. Ook op die punten hebben burgers en bestuur elkaar nodig.

De burgemeester wees erop dat het huidige college participatie hoog op de agenda heeft staan. In alle gevallen is het twee-richtingen verkeer. Hij verwacht mede door de coöperatieve initiatieven dat bestuur, politiek en burgers (binnen en buiten de rondweg) via korte lijnen samen aan oplossingen kunnen werken.

Energie-armoede

Een ander punt dat ons na aan het hart ligt is de energie-armoede. Er komen budgetten om inwoners die zullen moeten bezuinigen op basisbehoeften te ondersteunen voor de hoge energieprijzen. Wie het zwaar krijgen is afhankelijk van veel factoren, niet alleen het inkomen maar bijvoorbeeld ook de isolatie van het huis. We hebben daar aardig zicht op, dus mochten instanties onze hulp nodig hebben, dan willen we daarbij adviseren. Ook dat zal hij aan de wethouder doorgeven.

En zo bespraken we nog enkele onderwerpen. Na een uur sloten we de kennismaking af en dankten we de dorpsgenoot voor zijn warme belangstelling.

Augustus 2022: Waar zijn we de afgelopen driekwart jaar mee bezig geweest?

Maand acht van 2022 is een feit. Hoog tijd samen te vatten wat CDE het afgelopen driekwart jaar heeft gedaan en waar we nu mee bezig zijn.

Goed nieuws

Begin 2022 nam de gemeente Houten het besluit dat in Schalkwijk 50 hectare landbouwgrond gebruikt zal gaan worden om zonnepanelen te plaatsen. Het goeie nieuws is dat CDE geregeld heeft dat zij bij de ontwikkeling van die projecten Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul, betrokken moet worden. Waarom is dit goed nieuws? Omdat CDE er met met haar leden voor wil zorgen dat het verlies van landbouwgrond binnen het Schalkwijkse grondgebied zo goed mogelijk wordt gecompenseerd door te streven naar:

 • Lokale bestemming van de (opbrengst van de) op te wekken energie.
 • Extra natuur in en om de zonnevelden: Schalkwijk mag mooier worden, niet lelijker.

Zeggenschap dus!

Maar… Dat klinkt makkelijker dan het is. Pachter van de grond waarop de zonnevelden moeten komen is namelijk BHM Solar (een in Utrecht gevestigde ontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten) en de bouwer van de zonneparken is Chint Solar (een grote producent van zonnepanelen). Dan ligt zeggenschap niet meteen voor de hand. Maar, en dat is het tweede goede nieuws, BHM en Chint zijn een samenwerkingsverband aangegaan met CDE en haar evenknie in Houten: (Coöperatie Opgewekt Houten (COH)). Dat geeft CDE en Opgewekt Houten de kans om als een volwaardige partners van BHM en Chint de zonnevelden te gaan exploiteren. In afwachting van de vergunningverlening (Chint heeft de vergunning al aangevraagd) en vooruitlopend op de uitvoering van de projecten heeft CDE gesproken met de direct belanghebbenden (de eigenaars en omwonenden van de Zonneweide en het Stroomveld). Op 14 april 2022 hebben CDE en COH met BHM in Multifunctioneel centrum The Dome in Houten gesprekken gevoerd met iedereen die op zoek was naar informatie over de projecten. Daar kon iedereen zien dat er per project 5 hectare natuur staat ingetekend. Die tekeningen zie je ook op de websites van de Zonneweide met haar struinpad om te wandelen en het Stroomveld met een uitzichtpunt waar vroeger de Knoesterwatermolen stond.

Interview met BHM

Ik, Dorothé Straver, sprak met Freek Wisseloo van BHM over de invulling van de samenwerking tussen CDE, COH en de ontwikkelaars. Hij heeft uitgelegd wat hij van de samenwerking met CDE en COH verwacht. Dat is niet alleen een bijdrage in inspanning om een vergunning te krijgen, maar ook een gelijkwaardige financiële bijdrage in de kosten van de projectontwikkeling. Het is dus belangrijk dat CDE en COH zoveel mogelijk leden krijgen en ook voor beleggers zijn de projecten interessant (bekijk daarvoor ook het interview). Het volledige interview kun je hier lezen. Meer dan die 50 hectare landbouwgrond willen we in ons buitengebied natuurlijk niet kwijt. We koesteren onze boeren! CDE probeert dus ook iedereen met een groot dak dat geschikt is voor zonnepanelen te bewegen die vol met zonnepanelen te leggen en zo niet alleen in de eigen energiebehoefte, maar in de algemene energiebehoefte te voorzien.

Kleine windmolens en kleine zonnevelden

Daarbij heeft CDE oog voor de ontwikkelingen op het gebied van energiewinning en energieopslag. De naam zegt het al: zonne- energie is met name interessant als de zon volop op een daarvoor gunstig gelegen paneel schijnt. In de zonnige periodes heb je dus heel veel energie en als de zon niet schijnt kan bij wijze van spreken de wasmachine niet draaien. Je wil dus eigenlijk het teveel aan energie het liefst in de zomer opslaan om die in de winter weer te gaan gebruiken. Ook Stedin wil graag zo’n oplossing, want met al die zonnepanelen op de daken dreigt het net overbelast te raken op piekmomenten. Die oplossing is er helaas nog niet.

Wat wel interessant is om te kijken naar de combinatie van een windmolen met zonne-energie. Als je de opbrengst van zonne-energie op jaarbasis in kaart brengt, dan zie je meteen dat je in de winter een behoorlijke dip in je energieopbrengst hebt. Leg je er een kaartje van de opbrengst aan energie van een windmolen naast dan zie je dat de beste en meest stabiele manier om energie op te wekken de combinatie van wind- en zonne-energie is.

Ik ken niemand die blij wordt van een grote windmolen. Daarom is CDE geïnteresseerd in de mogelijkheden van kleine windmolens in de buurt van lokale bedrijvigheid. Boeren hebben zich bij CDE gemeld om mee te denken over het gebruik van miniwindmolens om hun bedrijf met zonnepanelen op het dak volledig energie neutraal te maken. CDE heeft daarom in april een avond georganiseerd voor geïnteresseerden, waarvan een aantal zich heeft opgegeven om binnen een werkgroep de politiek te benaderen. De kleine windmolens die interessant zijn voor bedrijven voldoen namelijk niet helemaal aan de bestemmingsplanvoorschriften omdat ze een paar meter te hoog zijn. Dat probleem zou te ondervangen moeten zijn omdat een mini windturbine landschappelijk inpasbaar moet zijn en aan de milieunormen voor omwonenden en bedrijven moet voldoen. Ik heb zelf eigenlijk ook wel zin in zo’n combinatie van wind- en zonne-energie. Je hebt ook van die wokkels die minder geluidhinder veroorzaken namelijk en ook niet al te hoog zijn. De opbrengst daarvan is niet al te hoog maar je kunt ze er als object best bij hebben. Helaas leveren ze niet aan particulieren en dat is eigenlijk maar goed ook want met 78 zonnepanelen op ons dak is onze bijdrage aan het net lijkt me wel meer dan voldoende.

Gezocht: enthousiaste deelnemers werkgroep energietransitie

Coöperatie Duurzaam Eiland geeft de bewoners van het Eiland van Schalkwijk regelmatig advies over het verduurzamen van hun woning. Daarover kun je lezen op onze website: Minder of geen gas: 10 tips van energie-expert Bert – Coöperatie Duurzaam Eiland

Het gaat om advies over alles wat te maken heeft met de zogenoemde “trias Energetica”.

1703c3af.png

Dat betekent dus advies over: isolatie, vocht, ventilatie, gebruik elektrische apparatuur, gasketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen enz.

CDE zoekt betrokken leden die vanuit een werkgroep kennis en ervaring delen over energiezuinige ontwerpen om zo te zorgen voor een optimale informatievoorziening. Die informatie kunnen we dan weer delen met onze mede bewoners van het Eiland met gericht advies na een inventarisatie van behoeftes en/of het beleggen van informatieavonden.

Heb jij tijd en zin om enthousiast deel uit te maken van deze werkgroep? Meld je dan aan! De planning is om in de periode september tot november 2022 drie tot vier bijeenkomsten te houden in de avonduren. Doel is uiteindelijk om met een werkgroep van vijf tot zeven personen, vanuit ieders deskundigheid tot een actieplan te komen dat jij mee uit gaat voeren. We kijken naar je uit!

Steun ons en stimuleer je omgeving om gratis lid! 
https://www.duurzaameiland.nl/contactformulier/ 

Een zonneveld in mijn achtertuin ?

Dit verhaal is van een omwonende van de geplande zonneweide De Heul. Naam bekend bij de redactie.

Ik woon bij de toekomstige zonneweide De Heul, letterlijk mijn achtertuin dwz mijn  perceel is aansluitend.

Ik was aanvankelijk sceptisch omdat mijn nu vrije uitzicht verandert, en ook omdat de bestemming van deze vruchtbare grond met voldoende water verandert, naar niet voedselproducerend maar naar energieproductie.

Echter we begrijpen dat er iets moet gebeuren op het gebied van de energietransitie, en dat kan niet alleen op verre afstand. (not in my backyard is te simpel)

In overleg ben ik aangenaam verrast door de inspanningen van de coöperatie en de ontwikkelaar bhm solar om een gebalanceerde afweging te maken tussen alle belangen.

Over het huidige ontwerp met wandelpadden en een uitzichtpunt waardoor er ook een recreatieve waarde ontstaat voor Schalkwijk ben ik zeer positief.

Ik had er niet aan moeten denken dat dit gebied anders een afgesloten omheind no go area zou worden, waar niemand  de aankomende 25 jaar op zou mogen. Zoals bij sommige andere velden het geval is. En waardoor je hele gebieden aan Schalkwijk onttrekt.

Ook vind ik het sterk dat in goed overleg met de buurt het belang van de agrariërs is meegenomen met een overpad zodat percelen ontsloten worden en beplanting is overlegd zodat het risico op kruisbesmetting is verkleind.

Dat betekent dat twee pijlers die belangrijk zijn voor het eiland van Schalkwijk (koersplan) recreatie, en agrarisch belang verwerkt zijn in het ontwerp.

De overlast voor mij als direct aanwonende en directe buurtbewoners  is geminimaliseerd doordat een bufferzone aangebracht is.

Ook zal de aanplant van de heggen en plukzones, zeer gevarieerd, en met de direct omwonende overlegde inheemse soorten plaats vinden.

Door de heggen om het veld ontstaat op afstand de aanblik van een fruitboomgaard ipv een Westlands kassengebied.

Dus naar mijn mening is er afgewogen en gebalanceerd gekeken naar de verschillende belangen, en nogmaals mijn complimenten hiervoor naar de coöperatie en ontwikkelaar bhmsolar.

Rest mij niets anders dan de raad tot spoed tot manen, zodat de aanleg  ASAP tot uitvoering over kan gaan.

En niet te treuzelen, daar is ook geen reden toe, want er is consensus in de buurt en alle belangen zijn in het redelijke met elkaar afgestemd.

Wel nog één ding

We leveren dan vanuit onze buurt en vanuit Schalkwijk een stevige bijdrage aan de energietransitie met onder meer dit zonnepanelen veld.

Nog een windmolen erbij op vrijwel dezelfde locatie kan nadrukkelijk niet op de lokale steun rekenen.

Dit doet afbreuk aan de weidsheid van Schalkwijk, de recreatie, het  uitzicht en onder een windmolen is het nu eenmaal niet fijn wandelen, door geluid, slagschaduw en de aanblik van een vogelkerkhof.

En last but not least onze directe woonomgeving wordt in geval ook nog plaatsing windmolen onevenredig belast  met energieopwekking. (Schalkwijk hoeft niet heel Houten te dragen)

Veel wijsheid en daadkracht toegewenst.

Nieuwe gemeenteraad heeft geen bedenkingen

gemeentehuis houten

Zonnevelden passeren volgende mijlpaal

De gemeenteraad van Houten verstrekte op 5 juli een voorlopige verklaring van geen
bedenkingen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest. De raadsfracties waren
positief over de invulling van de plannen en het betrekken van de omgeving en waren unaniem in hun oordeel. Hiermee komt verlening van de omgevingsvergunning voor deze projecten in zicht. Een belangrijke mijlpaal voor de inwonersinitiatieven Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten en ontwikkelaars BHM Solar en Chint Solar.

Vergunningsaanvragen op de agenda

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden de vergunningaanvragen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest op de agenda. Beide projecten scoorden bij de maatschappelijke tender het beste op o.a. inwonersparticipatie en meervoudig ruimtegebruik zoals het versterken van biodiversiteit en recreatie. Nadat de raadsleden in het Rondetafelgesprek van 21 juni daarover al hun vragen hadden kunnen stellen werd er in de raadsvergadering op 5 juli door de raadsleden over gedebatteerd.

Aanvraag SDE++ subsidie mogelijk

De raad nam een motie van Natúúrlijk Houten aan om de eerste raadsvergadering na het
zomerreces te vervroegen. Het is de bedoeling om in die vergadering te besluiten over de
definitieve verklaring van geen bedenkingen. Daarna kunnen de vergunningen worden
verstrekt. Dat geeft Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland de mogelijkheid om de aanvraag
van SDE++ (subsidie) voor de zonnevelden op tijd in te dienen. Toekenning van de subsidie is
weer van belang voor de financiering van de projecten. De motie van Natúúrlijk Houten ten
aanzien van weidevogelbeheer is ingetrokken met de toezegging dat de fractie werk gaat
maken van het op de kaart zetten van weidevogelbeheer in de gemeente Houten.

Voorlopige verklaring van geen bedenkingen

De raadsfracties besloten unaniem om en voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te
geven. Veel fracties maakten in hun bijdrage complimenten aan de initiatiefnemers over de
inhoud van de plannen. Ook kregen ze een veer in de hoed over de manier waarop inwoners
betrokken konden zijn. “We zijn erg blij met de brede steun die we krijgen van de raad,”
aldus Bert Smit, voorzitter van Duurzaam Eiland. “We hebben ons ingezet voor betrokkenheid
van de bewoners, en dan is het fijn dat raadsleden dat ook hebben teruggezien in de plannen.”

Inzage vergunningsaanvragen van 14-7 tot 24-8 ter inzage

De vergunningaanvragen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest liggen van 14 juli
t/m 24 augustus ter inzage. Informatie daarover is te vinden via de website van de gemeente
Houten. Kijk voor meer informatie ook op de websites zonneweide-deheul.nl en stroomveld-
deknoest.nl.

Eerste belangstellenden voor investering in zonnevelden

Paul Bijleveld (CDE) geeft uitleg
Paul Bijleveld (CDE) geeft uitleg

Op donderdagavond 14 april was er een druk bezochte voorlichtingsavond over de zonnevelden De Heul en De Knoest. (Waarvoor trouwens de fraaie termen zonneweide en stroomveld worden gebruikt.) De vertegenwoordigers van duurzaam eiland en opgewekt houten stonden achter tafels met daarop de tekeningen van de zonnevelden. Ook vertegenwoordigers van de ontwikkelaars waren er om vragen te beantwoorden.

Klik hier voor de tekeningen van De Heul en De Knoest.

Paul Bijleveld (duurzaam eiland): “Opmerkelijk was dat de eerste belangstellenden zich al meldden om in de zonnevelden te investeren. Dat is ook onze bedoeling: lokaal eigenaarschap. Maar verder kunnen we daar nog geen concreet antwoord op geven omdat nog niet alles bekend is over kosten en opbrengsten en er nog veel gerekend moet worden.”

Het viel ook deze keer weer op dat de geluiden van de belangstellenden erg positief waren. Iedereen ziet die zonnevelden wel zitten omdat in de plannen uitgebreid rekening is gehouden met de omwonenden en er per veld maar liefst 5 hectare natuur bijkomt. En natuurlijk heeft het lokaal opwekken van energie de wind in de rug vanwege het laatste dramatische rapport van het IPCC en het streven om minder afhankelijk te worden van buitenlands gas.

De coöperaties en de ontwikkelaars gaan ondertussen onverdroten door met de vergunningsaanvraag bij de gemeente.

Informatieavond Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul op 14 april

Coöperatie Duurzaam Eiland organiseert samen met Coöperatie Opgewekt Houten een informatieavond  over onze zonnevelden. Die is bedoeld voor inwoners van de gemeente Houten. Hij vindt plaats op donderdag 14 april a.s. in Multifunctioneel  Centrum The Dome, Kruisboog 30 in Houten. Vanaf 19.30 uur is iedereen die geïnteresseerd is van harte  welkom. Het is niet nodig je van tevoren aan te melden. 

In de afgelopen weken hebben we met de direct omwonenden overleg gehad over de plannen. Met de mensen in de directe omgeving hebben we gesprekken gevoerd. De  zorgen en wensen die daar naar voren zijn gebracht hebben we goed genoteerd, en waar mogelijk  hebben we de plannen aangepast.  

Bij de gemeente Houten gaan we binnenkort omgevingsvergunningen aanvragen. Daarom is het tijd om er ruimere bekendheid aan te geven. Dat doen we met een  informatieavond voor alle inwoners van de gemeente Houten. Op de informatieavond zijn de plannen te  bekijken en de landschapsarchitect is aanwezig om uitleg te geven bij het ontwerp. Iedereen kan  technische vragen stellen aan deskundigen van BHM Solar en Chint Solar waarmee we samen de velden ontwikkelen. Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten geven informatie over hoe jullie zelf kunnen  mee-investeren én -participeren.  

Graag tot ziens op donderdag 14 april in Houten! 

Gezellige drukte op inloopavond zonneweide De Heul

Op 7 maart was er een inloopavond voor omwonenden van zonneweide De Heul. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten organiseerden deze avond en vertegenwoordigers van de landschapsarchitect, de gemeente en de ontwikkelaars Chint Solar en BHM Solar waren aanwezig voor nadere uitleg.

Over het algemeen is iedereen zeer tevreden over het plan. Niet voor niets heeft zonneweide De Heul de hoogste score (85 van de 85 te behalen punten) gekregen van de 10 plannen die zijn ingediend.

Deze avond ging onder andere de agrarische doorsteek voor de boer die aan beide zijden van de zonneweide grond heeft en over de de pluktuin met wandelpad die met nadruk bestemd is voor lokaal gebruik en een besloten karakter krijgt.

Klik hieronder voor de presentatie die getoond werd:

Opmerkelijke eensgezindheid Houtense politiek over energietransitie in buitengebied

Op 21 februari jongstleden was er een goed bezochte bijeenkomst in De Wiese in Schalkwijk waarin politieke partijen zich uitspraken over de inrichting van het buitengebied van Houten. Deze avond werd georganiseerd door Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Mooi ‘Goy en Coöperatie Duurzaam Eiland (Schalkwijk). 

Er waren vijf stellingen waarop men kon reageren en een van die stellingen was: In het buitengebied gaat zonne-energie boven windenergie. 

Natuurlijk verschilden de meningen over een aantal aspecten. Maar er was verrassende eensgezindheid over de volgende onderwerpen:

 • Er was geen twijfel te horen over het belang van de energietransitie om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. 
 • Zon op daken bij particulieren en op grote daken; niemand die daar tegenstander van is.
 • Het is belangrijk dat gebouwen worden geïsoleerd.
 • Iedereen is voorstander van lokaal eigendom van de nieuwe energiebronnen.
 • Als het windpark bij de Goyerbrug niet doorgaat dan moet naar een alternatief bij de snelweg (A27) worden gezocht.

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal verschillen naar voren gekomen:

 • GL: Doorgaan met zonnevelden en windparken. Windparken voortaan bij snelweg. Geen kernenergie.
 • HA: Even helemaal niets. Eerst evalueren. Sta experimenten voor agrariërs met kleine windmolens toe.
 • CDA: Nadruk op 100% eigenaarschap. 
 • VVD: Geen windmolens. Voor kernenergie.
 • CU: Juist wel voor windmolens, in de hoeken van de gemeente.
 • SGP: Betwijfelt zeer of er voldoende en breed draagvlak is voor windpark Goyerbrug.
 • D66: Verdere windplannen bij de A27
 • PvdA: Pas op de plaats. Aandacht voor netcongestie en samenwerking met andere gemeenten.
 • NH: Geen nieuwe zonnevelden.
 • ITH: Kernenergie en twijfels over draagvlak windpark Goyerbrug. Sta experimenten voor agrariërs met kleine windmolens toe.

Wil je het politieke café nog eens terugzien, kijk dan naar de uitzending van de Houtense Omroep.

Voor de stelling over zonnevelden of windmolens: vanaf 1:06 uur.