Burgemeester bezoekt onze coöperatie

Burgemeester Gilbert Isabella van Houten bezocht op donderdagavond 1 september het bestuur van de coöperatie op het Dijkhuis.

We waren zeer verheugd met de komst van de burgervader en grepen de gelegenheid aan om een aantal zaken die ons bezighouden en waarbij we de hulp van de gemeente goed kunnen gebruiken aan hem voor te leggen.

Waar de gemeente mee kan helpen

Hoe kun je samen bedreigingen omzetten in kansen en de hobbels die je bij de realisatie van de doelen tegenkomt zonder al teveel bureaucratische rompslomp overwinnen ? We denken bijvoorbeeld aan de inzet van kleine windmolens en grondgebonden zonnepanelen voor eigen gebruik. De huidige regels zitten bewoners en gebruikers buiten de rondweg in de weg.

Het draagvlak voor zonnevelden is groter als we als gemeenschap zelf de regie voeren over de zeggenschap van planfase tot sloopfase en het profijt via de coöperatie bij alle bewoners terecht komt ipv bij enkelingen. Ook op die punten hebben burgers en bestuur elkaar nodig.

De burgemeester wees erop dat het huidige college participatie hoog op de agenda heeft staan. In alle gevallen is het twee-richtingen verkeer. Hij verwacht mede door de coöperatieve initiatieven dat bestuur, politiek en burgers (binnen en buiten de rondweg) via korte lijnen samen aan oplossingen kunnen werken.

Energie-armoede

Een ander punt dat ons na aan het hart ligt is de energie-armoede. Er komen budgetten om inwoners die zullen moeten bezuinigen op basisbehoeften te ondersteunen voor de hoge energieprijzen. Wie het zwaar krijgen is afhankelijk van veel factoren, niet alleen het inkomen maar bijvoorbeeld ook de isolatie van het huis. We hebben daar aardig zicht op, dus mochten instanties onze hulp nodig hebben, dan willen we daarbij adviseren. Ook dat zal hij aan de wethouder doorgeven.

En zo bespraken we nog enkele onderwerpen. Na een uur sloten we de kennismaking af en dankten we de dorpsgenoot voor zijn warme belangstelling.