Geen nieuwe zonnevelden en windmolens meer in Houten?

Houten zal in 2030 de helft van haar energie lokaal opwekken. Er komen nog twee nieuwe zonneweides en vier windmolens. Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling voor 2030. Maar we zijn er nog niet. In 2040 moet ook de andere helft lokaal opgewekt worden.

Lokaal energie opwekken na 2030

Tegen nieuwe projecten om lokaal energie op te wekken is veel tegenstand. Zo is het burgerberaad in meerderheid tegen windmolens en verzetten sommige politieke partijen zich tegen zonnevelden. De hoop is gevestigd op andere vormen van het opwekken van energie en op isolatie en gedragsverandering.

Welke alternatieven zijn er?

● Ook als we alle daken beleggen met zonnepanelen komen we 119 Gigawatt tekort.
● Windmolens op zee hebben als nadeel dat het vervoer over lange afstand gepaard gaat met verlies van energie. Daarom is het vooral geschikt voor industrie aan de kust.
● Aan kernenergie zitten veel haken en ogen. De ontwikkeling duurt lang (10-15 jaar) en is zeer kostbaar en vervuilend.
● Waterstof is veelbelovend voor zware industrie en vervoer. Maar voorlopig nog niet als bron voor het verwarmen van huizen.
● Een nieuwe ontwikkeling zoals een laagtemperatuur warmtenet met gebruikmaking van het water van het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek is kansrijk. Maar ook daar is energie voor nodig.
● Warmtepompen worden volop ingezet. Prima. Maar vergeet niet dat die pompen energie nodig hebben.
● Isoleren. In Houten met zijn relatief jonge woningen is veel winst te behalen. Maar op een gegeven moment kom je bij de oudere bebouwing en de huizen in het buitengebied. De mogelijkheden om te isoleren zijn eindig.
● Gedragsverandering. De kachel iets lager, minder lang douchen. Ook daar kunnen we nog wat van verwachten, zeker als dat gepaard gaat met hoge energieprijzen. Er is wel een grens aan.

Een mix van bronnen

Kortom: er zijn best wel alternatieven. Maar deze hebben ook energie nodig en niet alle mogelijkheden zijn binnen de eerste 10 jaar te realiseren. Daarom lijkt het verstandig om op zoveel mogelijk paarden te wedden en daar horen windmolens en zonneweides bij. Want we moeten wel zeker weten dat we ook na 2040 niet in de kou zitten.