Een zonneveld in mijn achtertuin ?

Dit verhaal is van een omwonende van de geplande zonneweide De Heul. Naam bekend bij de redactie.

Ik woon bij de toekomstige zonneweide De Heul, letterlijk mijn achtertuin dwz mijn  perceel is aansluitend.

Ik was aanvankelijk sceptisch omdat mijn nu vrije uitzicht verandert, en ook omdat de bestemming van deze vruchtbare grond met voldoende water verandert, naar niet voedselproducerend maar naar energieproductie.

Echter we begrijpen dat er iets moet gebeuren op het gebied van de energietransitie, en dat kan niet alleen op verre afstand. (not in my backyard is te simpel)

In overleg ben ik aangenaam verrast door de inspanningen van de coöperatie en de ontwikkelaar bhm solar om een gebalanceerde afweging te maken tussen alle belangen.

Over het huidige ontwerp met wandelpadden en een uitzichtpunt waardoor er ook een recreatieve waarde ontstaat voor Schalkwijk ben ik zeer positief.

Ik had er niet aan moeten denken dat dit gebied anders een afgesloten omheind no go area zou worden, waar niemand  de aankomende 25 jaar op zou mogen. Zoals bij sommige andere velden het geval is. En waardoor je hele gebieden aan Schalkwijk onttrekt.

Ook vind ik het sterk dat in goed overleg met de buurt het belang van de agrariërs is meegenomen met een overpad zodat percelen ontsloten worden en beplanting is overlegd zodat het risico op kruisbesmetting is verkleind.

Dat betekent dat twee pijlers die belangrijk zijn voor het eiland van Schalkwijk (koersplan) recreatie, en agrarisch belang verwerkt zijn in het ontwerp.

De overlast voor mij als direct aanwonende en directe buurtbewoners  is geminimaliseerd doordat een bufferzone aangebracht is.

Ook zal de aanplant van de heggen en plukzones, zeer gevarieerd, en met de direct omwonende overlegde inheemse soorten plaats vinden.

Door de heggen om het veld ontstaat op afstand de aanblik van een fruitboomgaard ipv een Westlands kassengebied.

Dus naar mijn mening is er afgewogen en gebalanceerd gekeken naar de verschillende belangen, en nogmaals mijn complimenten hiervoor naar de coöperatie en ontwikkelaar bhmsolar.

Rest mij niets anders dan de raad tot spoed tot manen, zodat de aanleg  ASAP tot uitvoering over kan gaan.

En niet te treuzelen, daar is ook geen reden toe, want er is consensus in de buurt en alle belangen zijn in het redelijke met elkaar afgestemd.

Wel nog één ding

We leveren dan vanuit onze buurt en vanuit Schalkwijk een stevige bijdrage aan de energietransitie met onder meer dit zonnepanelen veld.

Nog een windmolen erbij op vrijwel dezelfde locatie kan nadrukkelijk niet op de lokale steun rekenen.

Dit doet afbreuk aan de weidsheid van Schalkwijk, de recreatie, het  uitzicht en onder een windmolen is het nu eenmaal niet fijn wandelen, door geluid, slagschaduw en de aanblik van een vogelkerkhof.

En last but not least onze directe woonomgeving wordt in geval ook nog plaatsing windmolen onevenredig belast  met energieopwekking. (Schalkwijk hoeft niet heel Houten te dragen)

Veel wijsheid en daadkracht toegewenst.