SGP in Schalkwijk

Bezoek fractie SGP-Houten aan Coöperatie Duurzaam Eiland Schalkwijk Het Lucashuis waar CDE vergadert Op vrijdag 16 februari jongstleden werd de gemeenteraadsfractie van SGP-Houten ontvangen door Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE). Tweeënhalf uur lang sprak de fractie met de coöperatie over de voorgang van huidige projecten, maar vooral ook over te toekomst van een duurzaam Eiland van … Lees meer

54 huishoudens ondersteund met gratis witgoed

In mei 2023 is de coöperatie in Schalkwijk gestart met het witgoed project. Huishoudens in het buitengebied die oud, energieslurpend witgoed gebruiken en zelf niet de middelen hebben om die te vervangen kunnen gratis nieuwe apparatuur krijgen. Daarvoor is een budget ter beschikking gesteld door de ontwikkelaar van het zonnepark Groenleven achter de boerderij van … Lees meer

Dagboek burgerberaad

Verslag van Willy Kruijssen tijdens 3 dagen Burgerberaad energietransitie 2040 Gemeente Houten. In samenwerking met Hans Kuppens, PR en communicatie CDE Inleiding Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen moet bij het opwekken van energie geen CO2 meer uitgestoten worden. In Houten zullen daarom in 2040 alle huishoudens van het gas … Lees meer

Afscheid van Paul Bijleveld als bestuurslid

Het bestuur van CDE heeft donderdag 4 januari afscheid genomen van Paul als bestuurslid en penningmeester.In een genoeglijke kooksessie werd Paul getrakteerd op een gezamenlijk gemaakt diner. Paul was de juridische grondlegger van de Coöperatie en heeft deze zo ingericht dat de toekomstige revenuen ten goede komen aan de gemeenschap. Op inspirerende wijze met een … Lees meer

Geen nieuwe zonnevelden en windmolens meer in Houten?

Houten zal in 2030 de helft van haar energie lokaal opwekken. Er komen nog twee nieuwe zonneweides en vier windmolens. Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling voor 2030. Maar we zijn er nog niet. In 2040 moet ook de andere helft lokaal opgewekt worden. Lokaal energie opwekken na 2030 Tegen nieuwe projecten om lokaal energie … Lees meer

Aardgasvrij verwarmen

Door Chris Baas (CDE) & Katrin Larsen (ERH) 27 September 2023 Hoe maken bewoners en gemeente in Houten een aardgasvrije toekomst concreet? Waar staan we, welke keuzes moeten we maken en wat zullen de gevolgen daarvan zijn? De warmtetransitie is samen pionieren in de mist van de toekomst. Dit vijfde en laatste artikel in de … Lees meer

Naar een nieuw energiesysteem

Door Willy Wagenmans & Peter Hermans 20 september 2023 Tot voor kort draaide ons energiesysteem probleemloos, maar nu stuiten we op groeiende knelpunten. Met hoge snelheid integreren we zonnepanelen, windmolens, laadpalen, warmtepompen en elektrificeren we bedrijfsprocessen: het elektriciteitssysteem loopt vast. Om stagnatie in de energietransitie te voorkomen, zijn ver-nieuwende oplossingen nodig, ook in Houten. Daarover … Lees meer

Zon, wind en verder

Hoe regelt Houten de opwek van duurzame energie? Gaan we in Houten in 2040 onze eigen doelstelling met betrekking tot grootschalige duurzame energie-opwek realiseren? Waar staan we en wat staat ons nog te doen? Daarover gaat dit derde artikel in de reeks Houten Energieneutraal 2040. Bij de grootschalige opwek van duurzame energie zijn er diverse … Lees meer

Houten energieneutraal in 2040: wat betekent dat?

30 augustus 2023 In 2040 wil Houten energieneutraal zijn, zo besloot de gemeenteraad in 2020. Alle benodigde energie wordt dan lokaal duurzaam opgewekt en hoewel er al stappen zijn gezet, is de urgentie om extra maatregelen te nemen groter dan ooit. Maar wat betekent dat energieneutraal voor Houten nu eigenlijk? Daarover gaat dit artikel. Om … Lees meer