Augustus 2022: Waar zijn we de afgelopen driekwart jaar mee bezig geweest?

Maand acht van 2022 is een feit. Hoog tijd samen te vatten wat CDE het afgelopen driekwart jaar heeft gedaan en waar we nu mee bezig zijn.

Goed nieuws

Begin 2022 nam de gemeente Houten het besluit dat in Schalkwijk 50 hectare landbouwgrond gebruikt zal gaan worden om zonnepanelen te plaatsen. Het goeie nieuws is dat CDE geregeld heeft dat zij bij de ontwikkeling van die projecten Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul, betrokken moet worden. Waarom is dit goed nieuws? Omdat CDE er met met haar leden voor wil zorgen dat het verlies van landbouwgrond binnen het Schalkwijkse grondgebied zo goed mogelijk wordt gecompenseerd door te streven naar:

  • Lokale bestemming van de (opbrengst van de) op te wekken energie.
  • Extra natuur in en om de zonnevelden: Schalkwijk mag mooier worden, niet lelijker.

Zeggenschap dus!

Maar… Dat klinkt makkelijker dan het is. Pachter van de grond waarop de zonnevelden moeten komen is namelijk BHM Solar (een in Utrecht gevestigde ontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten) en de bouwer van de zonneparken is Chint Solar (een grote producent van zonnepanelen). Dan ligt zeggenschap niet meteen voor de hand. Maar, en dat is het tweede goede nieuws, BHM en Chint zijn een samenwerkingsverband aangegaan met CDE en haar evenknie in Houten: (Coöperatie Opgewekt Houten (COH)). Dat geeft CDE en Opgewekt Houten de kans om als een volwaardige partners van BHM en Chint de zonnevelden te gaan exploiteren. In afwachting van de vergunningverlening (Chint heeft de vergunning al aangevraagd) en vooruitlopend op de uitvoering van de projecten heeft CDE gesproken met de direct belanghebbenden (de eigenaars en omwonenden van de Zonneweide en het Stroomveld). Op 14 april 2022 hebben CDE en COH met BHM in Multifunctioneel centrum The Dome in Houten gesprekken gevoerd met iedereen die op zoek was naar informatie over de projecten. Daar kon iedereen zien dat er per project 5 hectare natuur staat ingetekend. Die tekeningen zie je ook op de websites van de Zonneweide met haar struinpad om te wandelen en het Stroomveld met een uitzichtpunt waar vroeger de Knoesterwatermolen stond.

Interview met BHM

Ik, Dorothé Straver, sprak met Freek Wisseloo van BHM over de invulling van de samenwerking tussen CDE, COH en de ontwikkelaars. Hij heeft uitgelegd wat hij van de samenwerking met CDE en COH verwacht. Dat is niet alleen een bijdrage in inspanning om een vergunning te krijgen, maar ook een gelijkwaardige financiële bijdrage in de kosten van de projectontwikkeling. Het is dus belangrijk dat CDE en COH zoveel mogelijk leden krijgen en ook voor beleggers zijn de projecten interessant (bekijk daarvoor ook het interview). Het volledige interview kun je hier lezen. Meer dan die 50 hectare landbouwgrond willen we in ons buitengebied natuurlijk niet kwijt. We koesteren onze boeren! CDE probeert dus ook iedereen met een groot dak dat geschikt is voor zonnepanelen te bewegen die vol met zonnepanelen te leggen en zo niet alleen in de eigen energiebehoefte, maar in de algemene energiebehoefte te voorzien.

Kleine windmolens en kleine zonnevelden

Daarbij heeft CDE oog voor de ontwikkelingen op het gebied van energiewinning en energieopslag. De naam zegt het al: zonne- energie is met name interessant als de zon volop op een daarvoor gunstig gelegen paneel schijnt. In de zonnige periodes heb je dus heel veel energie en als de zon niet schijnt kan bij wijze van spreken de wasmachine niet draaien. Je wil dus eigenlijk het teveel aan energie het liefst in de zomer opslaan om die in de winter weer te gaan gebruiken. Ook Stedin wil graag zo’n oplossing, want met al die zonnepanelen op de daken dreigt het net overbelast te raken op piekmomenten. Die oplossing is er helaas nog niet.

Wat wel interessant is om te kijken naar de combinatie van een windmolen met zonne-energie. Als je de opbrengst van zonne-energie op jaarbasis in kaart brengt, dan zie je meteen dat je in de winter een behoorlijke dip in je energieopbrengst hebt. Leg je er een kaartje van de opbrengst aan energie van een windmolen naast dan zie je dat de beste en meest stabiele manier om energie op te wekken de combinatie van wind- en zonne-energie is.

Ik ken niemand die blij wordt van een grote windmolen. Daarom is CDE geïnteresseerd in de mogelijkheden van kleine windmolens in de buurt van lokale bedrijvigheid. Boeren hebben zich bij CDE gemeld om mee te denken over het gebruik van miniwindmolens om hun bedrijf met zonnepanelen op het dak volledig energie neutraal te maken. CDE heeft daarom in april een avond georganiseerd voor geïnteresseerden, waarvan een aantal zich heeft opgegeven om binnen een werkgroep de politiek te benaderen. De kleine windmolens die interessant zijn voor bedrijven voldoen namelijk niet helemaal aan de bestemmingsplanvoorschriften omdat ze een paar meter te hoog zijn. Dat probleem zou te ondervangen moeten zijn omdat een mini windturbine landschappelijk inpasbaar moet zijn en aan de milieunormen voor omwonenden en bedrijven moet voldoen. Ik heb zelf eigenlijk ook wel zin in zo’n combinatie van wind- en zonne-energie. Je hebt ook van die wokkels die minder geluidhinder veroorzaken namelijk en ook niet al te hoog zijn. De opbrengst daarvan is niet al te hoog maar je kunt ze er als object best bij hebben. Helaas leveren ze niet aan particulieren en dat is eigenlijk maar goed ook want met 78 zonnepanelen op ons dak is onze bijdrage aan het net lijkt me wel meer dan voldoende.