Kleine windmolens en kleine zonnevelden

Op 9 mei 2023 heeft Fred Dekker namens de werkgroep Kleine Windmolens Grote Kansen twee rapporten aangeboden aan wethouder van Ruitenbeek. De werkgroep is een initiatief van de Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE). 

Houten is voortvarend bezig op het gebied van de energietransitie. Er wordt volop geïsoleerd, daken worden belegd met zonnepanelen, het aantal grote windmolens zal worden uitgebreid en vergunningen zijn vergeven voor de aanleg van grote zonnevelden in het buitengebied. Zonder slag of stoot gaat dat niet. De grote windmolens stuiten op bezwaren onder de bevolking en de aan te leggen zonnevelden dreigen hun energie niet kwijt te kunnen door de netcongestie.

In dat kader pleit de CDE voor betere regelgeving die het mogelijk maakt kleine windmolens en zonnevelden te plaatsen. De gemeente houdt dat nu nog tegen. In andere delen van het land en ook in de gemeente Wijk bij Duurstede (6 kleine windmolens) is men al wel zover.

Een kleine windmolen wordt geplaatst op het terrein van een bedrijf in het buitengebied, bijvoorbeeld een fruitteler of een veeteeltbedrijf. Het moet een bepaalde omvang hebben om commercieel aantrekkelijk te zijn. Veel bedrijven hebben al zonnepanelen, de kleine windmolen zou een welkome aanvulling zijn in de tijd dat er niet voldoende zon is. De ondernemer is dan zelfvoorzienend en hoeft geen energie af te nemen van het net of te leveren aan het net. 

Kleine zonnevelden in het buitengebied zijn ook een oplossing, vooral wanneer er geen zonnepanelen op een rieten dak of monument geplaatst kunnen worden. Op dit gebied is nu onvoldoende regelgeving.

CDE dringt erop aan dat B&W voortvarend met wetgeving aan de slag gaat. Het zijn grote kansen en iedereen is er blij mee: bewoners van Houten die er weinig last van hebben, ondernemers worden gesteund in hun bedrijfsvoering en er wordt wat gedaan aan de netcongestie. Zo kan de energietransitie positief uitwerken voor stad en platteland. 

Wethouder van Ruitenbeek, die al in Cothen is wezen kijken en er zeer positief over was, heeft de rapporten welwillend in ontvangst genomen. Dus onze verwachtingen zijn hoog.