Samenwerking

Voedselschuur

In de gemeente Houten zijn tal andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid. We juichen die initiatieven toe, promoten ze en zoeken waar mogelijk naar samenwerking.

De coöperatie wil graag meewerken aan een zelfvoorzienende voedselvoorziening zoals De Voedselschuur die voor ogen staat. Een gezonde levensstijl bevordert het welzijn van mensen. Het genereren van eerlijk voedsel van eigen bodem en dat afzetten in de eigen regio voorkomt ook onnodig vervoer en daardoor verspilling.

Via kringloopprojecten en bevorderen van een circulaire economie gaan we zo bewust mogelijk om met alles wat we gebruiken. Het Repaircafé in Schalkwijk is op dit gebied actief.

Integrale visie

Verkeer, recreatie, woningbouw, maar vooral de gevolgen van de energietransitie zullen vele hectaren landbouwgrond een andere bestemming geven. CDE bepleit een toekomstgerichte integrale visie waarin alle te verwachten toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang hun plek hebben gekregen. Postzegelplanologie, waar het dan hier, dan daar om een bepaalde ontwikkeling gaat, zal op verzet stuiten omdat samenhang en overzicht ontbreken. Een integrale visie zal duidelijk moeten maken dat het platteland na alle ingrepen er toekomstbestendig bij komt te liggen.

Zonne-energie op grote en kleine daken

CDE zet zich in voor zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven. Daarbij wordt ook gekeken naar problemen die juist op het platteland vaak voorkomen zoals de asbest die nog in veel daken is verwerkt. Met het project Asbest eraf en zon op het dak wordt een dubbele duurzaamheidsslag gemaakt.

Samen met Coöperatie Opgewekt Houten , Energierijk Houten en !mpact Houten wordt gewerkt aan het leggen van zonnepanelen op particuliere woningen en grote zonnedaken.