Een duurzaam eiland

In de sterk verstedelijkte regio Utrecht ligt ten zuiden van de kern Houten een landelijke gebied dat het Eiland van Schalkwijk wordt genoemd.

Het wordt een eiland genoemd omdat het omringd wordt door water: ten zuiden de Lek, ten noorden het Amsterdam Rijnkanaal en ten westen het Lekkanaal. In het oosten ligt nog een klein stukje eiland dat hoort bij de gemeente Wijk bij Duurstede.

Het Eiland wordt een landjuweel genoemd waar grootschalige woningbouw is uitgebleven, de dorpen levendig zijn met veel recreatieve voorzieningen. Daarmee is het een gebied waar het goed wonen en werken is.  

De druk op dit gebied is groot door onder meer de energietransitie, de noodzaak om woningen te bouwen en te voorzien in de recreatieve behoeften van de steden rondom.

Energietransitie, Woningbouw, Agrarische Structuurversterking, Hollandse Waterlinie

Voor het opwekken van zonne-energie en windenergie is grond nodig en daarmee komt het Eiland van Schalkwijk in beeld. Het Eiland zal duurzame energieprojecten moeten gaan herbergen. In het westen staan windmolens en in het midden komen nieuwe molens. De schattingen voor zonnevelden gaan naar 125 ha waarvan nog ongeveer de helft gebouwd zal gaan worden.

Woningbouw is nodig omdat er dringend behoefte is aan woningen in het dorp en in de regio. Daarnaast gebeurt van alles in het kader van de agrarische structuur versterking met als doel via bedrijfsverplaatsingen en het verbeteren van de infrastructuur een levensvatbare agrarische sector te behouden. En dan ligt het eiland ook nog eens voor een groot deel binnen Unesco Werelderfgoed de Hollandse Waterlinie wat gevolgen heeft voor de inrichting van het gebied. Kortom: van stilstand is geen sprake.

Ons streven

We zijn ons als bewoners bewust van onze verantwoordelijkheid. Ook wij zien de noodzaak van minder gebruik van energie en maken ons sterk voor opwekking van energie op het eiland. Aan woningbouw valt niet te ontkomen, we staan achter een levensvatbaar agrarisch gebied en zijn trots op de Unesco Werelderfgoed status. Duurzaamheid staat in dit alles bij ons op de eerste plaats. We willen ervoor waken dat het eiland een landjuweel blijft en een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Vandaar dat de Coöperatie Duurzaam Eiland in 2020 is opgericht met werkgroepen verduurzaming (isolatie), grootschalige opwekking energie (zonnevelden), kleine windmolens, warmtescans en ruimtelijke ordening. Op deze wijze willen we opkomen voor de eigenheid en de belangen van alle inwoners, in harmonie met de mooie natuur om ons heen.

Nieuws