Landjuweel begrensd door Lek en Amsterdam-Rijnkanaal

Het Eiland van Schalkwijk werd voor het eerst genoemd rond het jaar 2000 in een initiatief van Ted van Keulen uit Tull en ’t Waal. De schoonheid van het gebied werd onderkend en beschreven. Dit leidde tot de Structuurvisie voor het Eiland (2011).

Het Eiland is nog steeds een landjuweel: grootschalige woningbouw is uitgebleven, de dorpen zijn er levendiger op geworden, onder andere door de ontwikkeling van diverse recreatieve voorzieningen. Daarmee bleef het een gebied waar het goed wonen en werken is.  

Video van de gemeente Houten (april 2012).

VVV Krommerijn met Belgisch filmpje. (2021)

De energietransitie

Nieuwe ontwikkelingen voor het Eiland komen eraan. De stijging van de temperatuur op aarde zorgt voor grote problemen, zoals smeltende ijskappen, hevige regenbuien, langdurige droogte, stijging van de zeespiegel en vermindering van de biodiversiteit.

Een van de belangrijkste oorzaken is de uitstoot van CO2 door gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom streeft men wereldwijd naar vermindering van die uitstoot. Dat kan door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen die geen CO2 uitstoten, waaronder zonne-energie en windenergie.

Voor het opwekken van zonne-energie en windenergie is grond nodig en daarmee komt het Eiland van Schalkwijk in beeld. Het Eiland, maar ook de rest van het buitengebied (Noord Houten en ’t Goy), zal duurzame energieprojecten moeten gaan herbergen. De schattingen voor zonnevelden gaan naar 125 ha.

Ook streeft men naar energiebesparing want wat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden en beperkt de uitstoot van CO2.

Ons streven

We willen ons als bewoners van het Eiland niet aan onze verantwoordelijkheid onttrekken. Ook wij zien de noodzaak van minder gebruik van energie en maken ons sterk voor opwekking van energie op het eiland. Maar niet over onze hoofden heen. We willen ervoor waken dat het eiland een landjuweel blijft en een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

We willen een stem hebben in de beoordeling van noodzakelijkheid, passendheid en optimale keuze. Vandaar dat de Coöperatie Duurzaam Eiland in 2020 is opgericht om aan de ene kant een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie en aan de andere kant op te komen voor de belangen van alle inwoners van het eiland.

Nieuws