Energie opwekken

Zon op daken

CDE zet zich in voor zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven. Vaak in samenwerking met andere organisaties in Houten.

Zonnevelden

De gemeente Houten wil tot 2030 maximaal 100 ha zonnepanelen te realiseren. Verschillende initiatiefnemers hebben plannen ingediend. Op 8 juli 2021 is het Beleidskader Zonnevelden vastgesteld waarin de criteria voor de vergunningen zijn vastgesteld, zoals het betrekken van omwonenden en belanghebbenden, evenals lokaal eigenaarschap. Vóór 1 november 2021 moesten voorstellen worden ingediend. Zeven voorstellen zijn ingediend, bij drie daarvan is de CDE betrokken. De vergunning is verleend aan zonneweides De Heul en De Knoest. Lees voor de actuele stand van zaken in de berichten die we erover geschreven hebben.

Lees het artikel Hoe staat het met de nieuwe zonnevelden in Schalkwijk?

Er zijn nog veel meer artikelen geschreven: Klik onderaan de pagina op de filter Categorie selecteren en kies voor Zonnevelden.

Windmolens

Kleine windmolens

De coöperatie maakt zich sterk voor het bouwen van kleine windmolens bij bedrijven in het buitengebied. Meestal voor eigen voorziening. Een werkgroep van CDE heeft een rapport hierover aangeboden aan de wethouder van Houten. Er zijn verschillende artikelen hierover geschreven. Wil je die nog eens nalezen, klik dan onderaan de pagina op de filter Categorie selecteren en kies voor Kleine windmolens.

Grote windmolens

Grote windmolens leveren een forse bijdrage aan het opwekken van duurzame elektriciteit. Op het grondgebied van Houten staan er enkele bij de A27 en er worden nog 4 grote windmolens gebouwd bij de Goyerbrug. Om in 2040 te voldoen aan het streven om in Houten alle energie duurzaam op te wekken, zullen naar verwachting nog meer molens nodig zijn.

Lokaal eigenaarschap

De gemeente Houten streeft naar lokaal eigenaarschap. De vorm waarop een initiatiefnemer dit wil realiseren dient te worden onderbouwd met een plan voor financiële deelname. Een groter percentage lokaal eigenaarschap wordt gewaardeerd in de scoretabel. Ook het laten participeren van Houtenaren die niet de financiële ruimte hebben om te investeren wordt gewaardeerd.

CDE betrokken bij drie plannen voor zonnevelden

De voorstellen kenmerken zich door:

  • een goede inpassing in het landschap door per saldo verbeteren van de natuurwaarde
  • een opwaardering van het woon- en leefklimaat
  • eventuele inzet van bestuurders en vrijwilligers bij inpassing van plannen in het landschap
  • betrekken van omwonenden bij de plannen en creëren van lokaal draagvlak
  • lokaal eigenaarschap. Het minimum aandeel in eigendom zal in ieder geval niet lager dan 50% mogen zijn.

De Coöperatie wil op termijn ook energieleverancier worden met als doel de energie met korting te verkopen aan de lokale ondernemers en particulieren.

Op 15 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten te kiezen voor twee van onze zonnevelden. Samen met onze partners gaan we verder in het vergunningstraject. Volg de ontwikkelingen op de projectwebsites van zonneweide De Heul en stroomveld De Knoest.

De beoordeling door de gemeente van alle zonnevelden vind je hier. De planbeschrijvingen kun je downloaden: