Coöperatie

Het waarom van een coöperatie

Enkele bewoners van het Eiland begonnen in 2018 met het geven van informatie over duurzaamheid, de ontwikkelingen rond de energietransitie en de ruimtelijke ordening op het Eiland. Om dit initiatief handen en voeten te geven werd gekozen voor een coöperatie . Volgens wikipedia is dat een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

De grote betrokkenheid verhoogt de kwaliteit en slagingskans van de projecten die in het kader van de energietransitie moeten worden gerealiseerd. Op de foto hiernaast wordt het 200-ste lid verwelkomd.

Oefen maximale invloed uit

De coöperatie krijgt wanneer het een breed draagvlak heeft meer gedaan bij gemeente, banken, provincie en andere instanties met beslissingsmacht om bijvoorbeeld bij zonnevelden een deel van de winsten af te romen voor plaatselijke initiatieven en natuurbeleving en om rekening te houden met omwonenden. Als inwoner van Schalkwijk of elders in de gemeente Houten is het van belang dat er een sterke coöperatie is die waakt over het landelijk gebied van de gemeente.

Duurzaam Eiland wil dat wij als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen CO2 uitstoot door de energieproductie zoveel mogelijk in eigen hand te nemen en tevens maximale invloed uit te oefenen op de landschappelijke inpassing.

Word lid

Op 4 juni 2020 werd de Coöperatie Duurzaam Eiland opgericht in de bestuurskamer van het Dijkhuis in Schalkwijk in aanwezigheid van Hilde de Groot, wethouder Buitengebied gemeente Houten.

Het lidmaatschap is gratis en iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden. Zo telt jouw stem ook en kun je meedoen met toekomstige projecten.

 • Meepraten over de gemeenschappelijke belangen
 • Zelf lokaal energie opwekken en gebruiken
 • Jouw belangen en die van de gemeenschap een stem geven richting politiek
 • Meedoen in projecten die de coöperatie ontwikkelt
 • Een podium krijgen voor jouw eigen ideeën
 • Op de hoogte gehouden van wat zich op het gebied van duurzaamheid afspeelt. Abonneer je snel op de nieuwsbrief.

De Coöperatie wil maximaal geluk voor iedereen in plaats van maximale winst voor enkelingen.

Toekomst

 • Onze ambitie is dat je als lid voorrang krijgt bij het investeren in de aanloopfase van de twee zonneparken wanneer veel risico wordt gelopen en het rendement hoog is. En dat je voorrang krijgt in de tweede fase wanneer het project van start gaat en alles geregeld is, tegen een gering risico en toch een redelijke vergoeding.
 • Onze ambitie is ook dat leden de energie van de zonnevelden waarbij we betrokken zijn goedkoper geleverd krijgen.

Aanmelden

Hoe groter het draagvlak, hoe groter de invloed. Er zijn meerdere soorten leden:

 1. Er zijn algemene leden die meepraten over de algemeen maatschappelijke zaken. Het lidmaatschap is gratis.
 2. Er zijn leden die deelnemen aan een bepaald project dat hen interesseert en (financieel) voordeel oplevert. De projectgroep bepaalt in onderling overleg de bijdrage per participant ter bestrijding van de kosten die de coöperatie moet maken om het voordeel mogelijk te maken.
 3. Om alle ideeën en plannen om te zetten in acties en continuïteit van onze activiteiten te garanderen, kunnen we ook jouw hulp goed gebruiken.

Interesse? Stuur ons een bericht en geef aan waarin je geïnteresseerd bent en hoe we je kunnen bereiken.