Coöperatie

Het waarom van een coöperatie

Enkele bewoners van het Eiland begonnen in 2018 met het geven van informatie over duurzaamheid, de ontwikkelingen rond de energietransitie en de ruimtelijke ordening op het Eiland. Om dit initiatief handen en voeten te geven werd gekozen voor een coöperatie . Volgens wikipedia is dat een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

De grote betrokkenheid verhoogt de kwaliteit en slagingskans van de projecten die in het kader van de energietransitie moeten worden gerealiseerd.

Word lid of vrijwilliger en oefen maximale invloed uit

Duurzaam Eiland wil dat wij als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen CO2 uitstoot, door de energieproductie zoveel mogelijk in eigen hand te nemen en tevens maximale invloed uit te oefenen op de landschappelijke inpassing. Het lidmaatschap is gratis en iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden. Zo telt jouw stem ook en kun je meedoen met toekomstige projecten.

  • Meepraten over de gemeenschappelijke belangen
  • Zelf lokaal energie opwekken en gebruiken
  • Jouw belangen en die van de gemeenschap een stem geven richting politiek
  • Meedoen in projecten die de coöperatie ontwikkelt
  • Een podium krijgen voor jouw eigen ideeën

De Coöperatie wil maximaal geluk voor iedereen in plaats van maximale winst voor enkelingen.

Aanmelden

Hoe groter het draagvlak, hoe groter de invloed. Er zijn meerdere soorten leden:

  1. Er zijn algemene leden die meepraten over de algemeen maatschappelijke zaken. Het lidmaatschap is gratis.
  2. Er zijn leden die deelnemen aan een bepaald project dat hen interesseert en (financieel) voordeel oplevert. De projectgroep bepaalt in onderling overleg de bijdrage per participant ter bestrijding van de kosten die de coöperatie moet maken om het voordeel mogelijk te maken.
  3. Om alle ideeën en plannen om te zetten in acties en continuïteit van onze activiteiten te garanderen, kunnen we ook jouw hulp goed gebruiken.

Interesse? Stuur een bericht naar info@duurzaameiland.nl en geef aan waarin je geïnteresseerd bent en hoe we je kunnen bereiken.