SGP in Schalkwijk

Bezoek fractie SGP-Houten aan Coöperatie Duurzaam Eiland Schalkwijk

Het Lucashuis waar CDE vergadert

Op vrijdag 16 februari jongstleden werd de gemeenteraadsfractie van SGP-Houten ontvangen door Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE). Tweeënhalf uur lang sprak de fractie met de coöperatie over de voorgang van huidige projecten, maar vooral ook over te toekomst van een duurzaam Eiland van Schalkwijk. De input, maar ook de positieve energie, die de fractie mee kreeg uit de gesprekken zullen de raadsleden Pascal Ooms en Lauren Zwemer gebruiken bij de inbreng op het gebied van duurzaamheid en om kritisch te kijken naar de plannen van het college voor het Eiland. Als dé partij die zich focust op het buitengebied wil SGP-Houten zich blijven inzetten voor een leefbaar buitengebied, waarbij de opgave voor duurzaamheid niet vergeten kan worden.

Enquete over woningbouw en verkeersveiligheid

Beide raadsleden werden we verwelkomd in het Lucashuis op “ons en jullie Eiland van Schalkwijk” door een delegatie vanuit het bestuur van Coöperatie Duurzaam Eiland. Aanwezig waren de voorzitter Bert Smit, de algemeen bestuursleden Chris Baas en Ineke Kool, ook was Anne Hollander, bekend van tuin Brassica, aanwezig namens De Groene Contour. Als eerste kwam de enquête die onder de inwoners van Schalkwijk was verspreid ter sprake, waarbij SGP-Houten haar belangrijkste bevindingen deelde. De reacties op de enquête gingen vooral over de woningbouw en de verkeersveiligheid in het dorp. De aanwezige Schalkwijkers benadrukten dat voor een duurzaam voortbestaan van het dorp woningbouw nodig is, maar wel op de juiste manier.

Hulp op korte termijn en een visie op lange termijn

Voor CDE is het van belang om te kijken naar de lange termijn, daarom willen zij benadrukken dat de visie op het buitengebied moet gaan over de jaren na 2040, daar zijn immers de piketpaaltjes nog niet voor geslagen. De missie van CDE is daarom ook niet om voor zichzelf een beter en duurzamer eiland te creëren maar voor hun kinderen en kleinkinderen. Toch gaat het niet alleen om de toekomst, zo helpen vrijwilligers de minima uit Schalkwijk om duurzaam witgoed aan te schaffen, als ze daar zelf niet in staat toe zijn. Voorzitter Smit vertelde dat hij “vaak met tranen in de ogen bij mensen thuis heeft gezeten” als hij zag hoe een gezin met maar één lamp aan en de kachel uit geen geld had om hun oude energieslurpende koelkast te vervangen. De coöperatie heeft deze mensen kunnen helpen aan een nieuw apparaat en niet alleen dit gezin maar wel 4% van de inwoners in het buitengebied, terwijl het bereik van energie armoedebestrijding in Houten zelf maar 2% van de inwoners bereikt. Met deze witgoed actie hopen ze de ook voor mensen die vooral moeten denken aan hun financiën, de energietransitie tot iets positiefs om te zetten.

Oude gebouwen verduurzamen en nieuwe biobased woningen bouwen

Onder het genot van een lokale lunch vertelde de coöperatie tegen welke zaken ze lopen als het gaat om de lange termijn. Wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling, is het verduurzamen van monumenten een ingewikkelde klus. Voorzitter Smit vertelde dat het bij wijze van spreke “nog makkelijker is om een monument plat te gooien, dan om de nok te verhogen voor een maatregel voor verduurzaming”. De aanwezige Schalkwijkers lieten ook duidelijk merken dat zij graag samen met het dorp aan de slag willen gaan met het bouwen van biobased woningen, het liefst met materialen afkomstig van het Eiland van Schalkwijk zelf, maar hiervoor is het kopen van een stuk grond essentieel. Om de prijzen van deze woning laag te houden suggereerde raadslid Ooms om eens te kijken naar coöperatief bouwen.

Opwekken van energie: zonnevelden, en kleinschalige windmolens en warmte uit water

In de nabije toekomst wordt er gewerkt aan de bouw van installaties voor het opwekken van duurzame energie op het eiland. Zo is de verwachting dat de twee zonnevelden de Heul en de Knoest na de aanleg goed zijn voor het opwekken voor energie voor 17.000 huishoudens, dat aantal is gelijk aan vrijwel alle huishoudens in onze gemeente. En dit ook nog op basis van lokaal eigenaarschap. De coöperatie was positief dat deze zonnevelden aangelegd kunnen gaan worden. Waar ze minder positief over waren, is de onmogelijkheid om in Houten boerenwindmolens te realiseren. Ondanks afspraken in het coalitieakkoord lijkt de gemeente niet positief tegenover de bouw van deze kleine windmolens te staan. Raadslid Zwemer gaf aan dat de fractie op dit thema het college kritisch zal blijven volgen, om zich aan de gemaakte afspraken te houden en de initiatieven van de inwoners te ondersteunen. De bijeenkomst in het Lucashuis eindigde met een bevlogen verhaal voor nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag. Het ging daarbij niet om technieken die nog niet klaar waren voor gebruiken, maar om oplossingen die nu al gebruikt kunnen worden. Vanwege de positionering van het Eiland van Schalkwijk tussen het Amsterdams Rijnkanaal en de Lek zou er volgens de coöperatie veel mogelijk zijn met het winnen van warmte uit oppervlaktewater of uit drinkwater dat ook gewonnen wordt op het eiland. Daarnaast kunnen inwoners van het buitengebied die een stuk grond tot hun beschikking hebben ook thermische batterij aanleggen onder de grond die opgewarmd wordt door de zon. Deze toepassingen kunnen het gebruik van warmtepompen in het buitengebied beperken. Deze toepassingen zijn een andere manier van denken, die ook een gezonde dosis lef nodig heeft. SGP-Houten hoopt deze oproep om lef te tonen voor oplossingen in de energietransitie mee te nemen in haar werk in de gemeenteraad.