Dagboek burgerberaad

Verslag van Willy Kruijssen tijdens 3 dagen Burgerberaad energietransitie 2040 Gemeente Houten. In samenwerking met Hans Kuppens, PR en communicatie CDE Inleiding Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen moet bij het opwekken van energie geen CO2 meer uitgestoten worden. In Houten zullen daarom in 2040 alle huishoudens van het gas … Lees meer

Aardgasvrij verwarmen

Door Chris Baas (CDE) & Katrin Larsen (ERH) 27 September 2023 Hoe maken bewoners en gemeente in Houten een aardgasvrije toekomst concreet? Waar staan we, welke keuzes moeten we maken en wat zullen de gevolgen daarvan zijn? De warmtetransitie is samen pionieren in de mist van de toekomst. Dit vijfde en laatste artikel in de … Lees meer

Naar een nieuw energiesysteem

Door Willy Wagenmans & Peter Hermans 20 september 2023 Tot voor kort draaide ons energiesysteem probleemloos, maar nu stuiten we op groeiende knelpunten. Met hoge snelheid integreren we zonnepanelen, windmolens, laadpalen, warmtepompen en elektrificeren we bedrijfsprocessen: het elektriciteitssysteem loopt vast. Om stagnatie in de energietransitie te voorkomen, zijn ver-nieuwende oplossingen nodig, ook in Houten. Daarover … Lees meer

Houten energieneutraal in 2040: wat betekent dat?

30 augustus 2023 In 2040 wil Houten energieneutraal zijn, zo besloot de gemeenteraad in 2020. Alle benodigde energie wordt dan lokaal duurzaam opgewekt en hoewel er al stappen zijn gezet, is de urgentie om extra maatregelen te nemen groter dan ooit. Maar wat betekent dat energieneutraal voor Houten nu eigenlijk? Daarover gaat dit artikel. Om … Lees meer