Duurzaamheid in Schalkwijk

Op de homepage van duurzaameiland.nl lezen we: De stijging van de temperatuur op aarde zorgt voor grote problemen, zoals smeltende ijskappen, hevige regenbuien, langdurige droogte, stijging van de zeespiegel en vermindering van de biodiversiteit.

Menselijk gedrag ligt hieraan ten grondslag en menselijk gedrag kan het tij ook keren.

Coöperatie Duurzaam Eiland richt zich op de energietransitie: minder energie gebruiken en energie duurzaam opwekken. Om daarmee de opwarming van de aarde te beperken.

Als individu kun je meer doen dan dat. Van alles is mogelijk: afval scheiden, eens vaker de fiets of de trein nemen, minder wegwerpproducten aanschaffen, minder eten weggooien, biologische producten van om de hoek consumeren, enzovoort, enzovoort.

Maar doe je wel genoeg? Ken je alle mogelijkheden wel? Hoeveel comfort ben je bereid in te leveren? Welke initiatieven zijn er en waar loop je tegenaan? Kun je de alternatieven wel betalen en wil je dat? Met dat soort vragen worstelt de huidige goedbedoelende mens, en dus ook de gemiddelde bewoner van Schalkwijk.

Als CDE gaan we iets met dit gegeven doen. Laten we eens rondkijken op ons eiland wat er in het kader van duurzaamheid gebeurt. Niet om met het vingertje te wijzen maar om mogelijkheden te laten zien waar je nog nooit aan gedacht hebt en te beschrijven waar individuen en bedrijven tegenaan lopen. In de hoop dat begrip en inzicht zullen leiden tot vooruitgang.

Op bezoek bij de SPAR in Schalkwijk

Afgelopen week spraken we met Isaäc Lakerveld, de eigenaar van de Schalkwijkse Spar die als een burgemeester van Schalkwijk zijn pappenheimers kent.

Lokale producten

Isaäc legt uit dat het een hele toer is om de winkelvoorraad goed te managen. Wat koop je in en wat niet? Vraag en aanbod moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Dat maakt het heel lastig om lokale beperkt houdbare producten, zoals groente en fruit, te verkopen. Lokale telers willen ook dat er een behoorlijke hoeveelheid wordt afgenomen als ze voor jou de koelcel moeten opentrekken. Appels worden tegenwoordig niet meer in 12 of 25 kilo kisten bewaard maar in kisten van een hele of halve m3. Zo’n kist zet je minder makkelijk af en je wilt wel dat het vers blijft.

Lastig zijn ook de aardbeien. Want die worden in en om Schalkwijk op diverse plekken verkocht. Bij wie koop je dan in als iedereen bij jou klant is? Isaäc geeft toe dat dat er op dit punt wel wat te regelen zou kunnen zijn, maar dat dan voor hem het gemak van bestellen bij Spar Nederland zwaarder weegt. Dan kan hij bij wijze van spreken per doosje bestellen en hoeft niet rond te rijden om zijn producten bij de toeleveranciers op te halen.

Biologische en vegetarische producten

Isaäc constateert dat veel mensen in Schalkwijk bereid zijn om een rondje langs de boer te fietsen om lokale/biologische producten te kopen. De bereidheid om iets meer te betalen voor biologische producten is er ook. Het gaat om een landelijke trend die doorzet, net als de trend om minder vlees te eten en meer vegetarische producten te kopen. Het aanbod daarin is daarom aanzienlijk vergroot.

Voor biologisch vlees ziet Isaäc minder markt omdat de prijzen daarvan boven het bedrag gaan dat mensen aan vlees kunnen en willen besteden. Daarom heeft hij maar beperkt biologisch vlees op voorraad. Hij legt uit dat Spar bovendien kwalitatief goed vlees verkoopt. Geen plofkippen dus. En wie dat wil, kan biologisch vlees bestellen.

Overige zaken

Op de Schalkwijkse Spar liggen nog geen zonnepanelen en de airco draait nog op Freon omdat een milieuvriendelijker variant kostentechnisch niet uit kon (het prijsverschil was €50.000,00). Afval wordt gescheiden verwerkt en landelijk wordt ook waar mogelijk gestreefd naar duurzame verpakkingen en duurzaam beleid. Zo heeft Spar een contract met Synergie die de energie landelijk inkoopt en de opdracht heeft meegekregen vooral groene stroom in te kopen. Er wordt landelijk gesproken met leveranciers van zonnepanelen om die voor de hele keten gunstig in te kunnen kopen. Op een beleidscongres is gesproken over het planten van sparren om de naam eer aan te doen.

Ten slotte

Dit eerste gesprek bevestigde ons vermoeden: het is niet eenvoudig om duurzaam bezig te zijn, maar waar er vraag is naar duurzame producten, zal de markt erop inspelen en zich daarvoor inzetten. We zijn benieuwd naar nieuwe verhalen.

Augustus 2022: Waar zijn we de afgelopen driekwart jaar mee bezig geweest?

Maand acht van 2022 is een feit. Hoog tijd samen te vatten wat CDE het afgelopen driekwart jaar heeft gedaan en waar we nu mee bezig zijn.

Goed nieuws

Begin 2022 nam de gemeente Houten het besluit dat in Schalkwijk 50 hectare landbouwgrond gebruikt zal gaan worden om zonnepanelen te plaatsen. Het goeie nieuws is dat CDE geregeld heeft dat zij bij de ontwikkeling van die projecten Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul, betrokken moet worden. Waarom is dit goed nieuws? Omdat CDE er met met haar leden voor wil zorgen dat het verlies van landbouwgrond binnen het Schalkwijkse grondgebied zo goed mogelijk wordt gecompenseerd door te streven naar:

  • Lokale bestemming van de (opbrengst van de) op te wekken energie.
  • Extra natuur in en om de zonnevelden: Schalkwijk mag mooier worden, niet lelijker.

Zeggenschap dus!

Maar… Dat klinkt makkelijker dan het is. Pachter van de grond waarop de zonnevelden moeten komen is namelijk BHM Solar (een in Utrecht gevestigde ontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten) en de bouwer van de zonneparken is Chint Solar (een grote producent van zonnepanelen). Dan ligt zeggenschap niet meteen voor de hand. Maar, en dat is het tweede goede nieuws, BHM en Chint zijn een samenwerkingsverband aangegaan met CDE en haar evenknie in Houten: (Coöperatie Opgewekt Houten (COH)). Dat geeft CDE en Opgewekt Houten de kans om als een volwaardige partners van BHM en Chint de zonnevelden te gaan exploiteren. In afwachting van de vergunningverlening (Chint heeft de vergunning al aangevraagd) en vooruitlopend op de uitvoering van de projecten heeft CDE gesproken met de direct belanghebbenden (de eigenaars en omwonenden van de Zonneweide en het Stroomveld). Op 14 april 2022 hebben CDE en COH met BHM in Multifunctioneel centrum The Dome in Houten gesprekken gevoerd met iedereen die op zoek was naar informatie over de projecten. Daar kon iedereen zien dat er per project 5 hectare natuur staat ingetekend. Die tekeningen zie je ook op de websites van de Zonneweide met haar struinpad om te wandelen en het Stroomveld met een uitzichtpunt waar vroeger de Knoesterwatermolen stond.

Interview met BHM

Ik, Dorothé Straver, sprak met Freek Wisseloo van BHM over de invulling van de samenwerking tussen CDE, COH en de ontwikkelaars. Hij heeft uitgelegd wat hij van de samenwerking met CDE en COH verwacht. Dat is niet alleen een bijdrage in inspanning om een vergunning te krijgen, maar ook een gelijkwaardige financiële bijdrage in de kosten van de projectontwikkeling. Het is dus belangrijk dat CDE en COH zoveel mogelijk leden krijgen en ook voor beleggers zijn de projecten interessant (bekijk daarvoor ook het interview). Het volledige interview kun je hier lezen. Meer dan die 50 hectare landbouwgrond willen we in ons buitengebied natuurlijk niet kwijt. We koesteren onze boeren! CDE probeert dus ook iedereen met een groot dak dat geschikt is voor zonnepanelen te bewegen die vol met zonnepanelen te leggen en zo niet alleen in de eigen energiebehoefte, maar in de algemene energiebehoefte te voorzien.

Kleine windmolens en kleine zonnevelden

Daarbij heeft CDE oog voor de ontwikkelingen op het gebied van energiewinning en energieopslag. De naam zegt het al: zonne- energie is met name interessant als de zon volop op een daarvoor gunstig gelegen paneel schijnt. In de zonnige periodes heb je dus heel veel energie en als de zon niet schijnt kan bij wijze van spreken de wasmachine niet draaien. Je wil dus eigenlijk het teveel aan energie het liefst in de zomer opslaan om die in de winter weer te gaan gebruiken. Ook Stedin wil graag zo’n oplossing, want met al die zonnepanelen op de daken dreigt het net overbelast te raken op piekmomenten. Die oplossing is er helaas nog niet.

Wat wel interessant is om te kijken naar de combinatie van een windmolen met zonne-energie. Als je de opbrengst van zonne-energie op jaarbasis in kaart brengt, dan zie je meteen dat je in de winter een behoorlijke dip in je energieopbrengst hebt. Leg je er een kaartje van de opbrengst aan energie van een windmolen naast dan zie je dat de beste en meest stabiele manier om energie op te wekken de combinatie van wind- en zonne-energie is.

Ik ken niemand die blij wordt van een grote windmolen. Daarom is CDE geïnteresseerd in de mogelijkheden van kleine windmolens in de buurt van lokale bedrijvigheid. Boeren hebben zich bij CDE gemeld om mee te denken over het gebruik van miniwindmolens om hun bedrijf met zonnepanelen op het dak volledig energie neutraal te maken. CDE heeft daarom in april een avond georganiseerd voor geïnteresseerden, waarvan een aantal zich heeft opgegeven om binnen een werkgroep de politiek te benaderen. De kleine windmolens die interessant zijn voor bedrijven voldoen namelijk niet helemaal aan de bestemmingsplanvoorschriften omdat ze een paar meter te hoog zijn. Dat probleem zou te ondervangen moeten zijn omdat een mini windturbine landschappelijk inpasbaar moet zijn en aan de milieunormen voor omwonenden en bedrijven moet voldoen. Ik heb zelf eigenlijk ook wel zin in zo’n combinatie van wind- en zonne-energie. Je hebt ook van die wokkels die minder geluidhinder veroorzaken namelijk en ook niet al te hoog zijn. De opbrengst daarvan is niet al te hoog maar je kunt ze er als object best bij hebben. Helaas leveren ze niet aan particulieren en dat is eigenlijk maar goed ook want met 78 zonnepanelen op ons dak is onze bijdrage aan het net lijkt me wel meer dan voldoende.

Gezocht: enthousiaste deelnemers werkgroep energietransitie

Coöperatie Duurzaam Eiland geeft de bewoners van het Eiland van Schalkwijk regelmatig advies over het verduurzamen van hun woning. Daarover kun je lezen op onze website: Minder of geen gas: 10 tips van energie-expert Bert – Coöperatie Duurzaam Eiland

Het gaat om advies over alles wat te maken heeft met de zogenoemde “trias Energetica”.

1703c3af.png

Dat betekent dus advies over: isolatie, vocht, ventilatie, gebruik elektrische apparatuur, gasketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen enz.

CDE zoekt betrokken leden die vanuit een werkgroep kennis en ervaring delen over energiezuinige ontwerpen om zo te zorgen voor een optimale informatievoorziening. Die informatie kunnen we dan weer delen met onze mede bewoners van het Eiland met gericht advies na een inventarisatie van behoeftes en/of het beleggen van informatieavonden.

Heb jij tijd en zin om enthousiast deel uit te maken van deze werkgroep? Meld je dan aan! De planning is om in de periode september tot november 2022 drie tot vier bijeenkomsten te houden in de avonduren. Doel is uiteindelijk om met een werkgroep van vijf tot zeven personen, vanuit ieders deskundigheid tot een actieplan te komen dat jij mee uit gaat voeren. We kijken naar je uit!

Steun ons en stimuleer je omgeving om gratis lid! 
https://www.duurzaameiland.nl/contactformulier/ 

Een zonneveld in mijn achtertuin ?

Dit verhaal is van een omwonende van de geplande zonneweide De Heul. Naam bekend bij de redactie.

Ik woon bij de toekomstige zonneweide De Heul, letterlijk mijn achtertuin dwz mijn  perceel is aansluitend.

Ik was aanvankelijk sceptisch omdat mijn nu vrije uitzicht verandert, en ook omdat de bestemming van deze vruchtbare grond met voldoende water verandert, naar niet voedselproducerend maar naar energieproductie.

Echter we begrijpen dat er iets moet gebeuren op het gebied van de energietransitie, en dat kan niet alleen op verre afstand. (not in my backyard is te simpel)

In overleg ben ik aangenaam verrast door de inspanningen van de coöperatie en de ontwikkelaar bhm solar om een gebalanceerde afweging te maken tussen alle belangen.

Over het huidige ontwerp met wandelpadden en een uitzichtpunt waardoor er ook een recreatieve waarde ontstaat voor Schalkwijk ben ik zeer positief.

Ik had er niet aan moeten denken dat dit gebied anders een afgesloten omheind no go area zou worden, waar niemand  de aankomende 25 jaar op zou mogen. Zoals bij sommige andere velden het geval is. En waardoor je hele gebieden aan Schalkwijk onttrekt.

Ook vind ik het sterk dat in goed overleg met de buurt het belang van de agrariërs is meegenomen met een overpad zodat percelen ontsloten worden en beplanting is overlegd zodat het risico op kruisbesmetting is verkleind.

Dat betekent dat twee pijlers die belangrijk zijn voor het eiland van Schalkwijk (koersplan) recreatie, en agrarisch belang verwerkt zijn in het ontwerp.

De overlast voor mij als direct aanwonende en directe buurtbewoners  is geminimaliseerd doordat een bufferzone aangebracht is.

Ook zal de aanplant van de heggen en plukzones, zeer gevarieerd, en met de direct omwonende overlegde inheemse soorten plaats vinden.

Door de heggen om het veld ontstaat op afstand de aanblik van een fruitboomgaard ipv een Westlands kassengebied.

Dus naar mijn mening is er afgewogen en gebalanceerd gekeken naar de verschillende belangen, en nogmaals mijn complimenten hiervoor naar de coöperatie en ontwikkelaar bhmsolar.

Rest mij niets anders dan de raad tot spoed tot manen, zodat de aanleg  ASAP tot uitvoering over kan gaan.

En niet te treuzelen, daar is ook geen reden toe, want er is consensus in de buurt en alle belangen zijn in het redelijke met elkaar afgestemd.

Wel nog één ding

We leveren dan vanuit onze buurt en vanuit Schalkwijk een stevige bijdrage aan de energietransitie met onder meer dit zonnepanelen veld.

Nog een windmolen erbij op vrijwel dezelfde locatie kan nadrukkelijk niet op de lokale steun rekenen.

Dit doet afbreuk aan de weidsheid van Schalkwijk, de recreatie, het  uitzicht en onder een windmolen is het nu eenmaal niet fijn wandelen, door geluid, slagschaduw en de aanblik van een vogelkerkhof.

En last but not least onze directe woonomgeving wordt in geval ook nog plaatsing windmolen onevenredig belast  met energieopwekking. (Schalkwijk hoeft niet heel Houten te dragen)

Veel wijsheid en daadkracht toegewenst.

Een vrolijk stemmende tour door Schalkwijk

Verslag van Saskia Müller, Coördinator Energietransitie burgerinitiatieven gemeente Houten. Een fietstocht door het Eiland van Schalkwijk.

Voor een ‘buurt’ is het groot, Schalkwijk, voor een dorp ook trouwens. Uitgestrekt, extensief bebouwd. Geen plek om een warmtenet neer te leggen dat alle huizen verwarmt. Schalkwijk vraagt om andere oplossingen.

Sinds 1 juli werk ik, tot het einde van het jaar, voor rekening van de gemeente Houten. Mijn opdracht is de lokale energie-initiatieven te ondersteunen. Bert Smit bood aan mij Schalkwijk te laten zien.

Het Dijkhuis

De ontvangst in het Dijkhuis bij Paul Bijleveld is indrukwekkend. Vele kubieke meters gestolde geschiedenis, zicht op de dijk, rondom begroeiing. Maar hoe krijg je zo’n Rijksmonument warm in de winter? Het Dijkhuis blijkt niet het enige gebouw op leeftijd en van flinke omvang. Bert neemt mij mee langs een reeks grotere en kleinere boerderijen, torens en andere opstallen. We fietsen, hoewel ik fietsloos arriveerde. Geen nood, de fiets van zijn vrouw wordt makkelijk uitgeleend. Zo krijg ik een betere indruk van het ommeland dan vanachter een autoruit.

Een woonhuis op leeftijd

Bij Monica en Wladimir zien we een van de eerste voorbeelden van een woonhuis op leeftijd in de polder dat prima zonder gas kan. Bepaald geen turnkey project. Een warmtepompboiler is gecombineerd met een warmteboiler en er pasten niet voldoende zonnepanelen op het dak om zelfvoorzienend te worden. Met een creatieve oplossing in de tuin, fijn als je de ruimte hebt, zijn in totaal meer dan 30 panelen geïnstalleerd. Zo is het een gemiddeld (door het jaar heen) energie neutrale woning geworden. Met advies en hulp van een vriend uit de buurt is deze constellatie tot stand gekomen.

Een monumentale boerderij

Dat het niet altijd zo simpel is, blijkt als we iets verderop een monumentale boerderij bezoeken. Niet intensief bewoond maar daarom niet minder fris als de dagen korter worden. Het energieneutraal maken van deze woning kost tonnen. Vooropgesteld dat die middelen voorhanden zijn, hoe zinvol is het zoveel geld in een oude woning te steken? Het woord business case dringt zich op. Enigszins oneerbiedig in zo’n prachtig oud pand. Goed als je persoonlijk advies krijgt en kan overleggen in een geval als dit. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Een opgewekt uitje

Terwijl we het rondje over het eiland vervolgen, blijkt Bert van nogal wat panden te weten welke maatregelen al getroffen zijn om van het gas af te komen of in ieder geval van de zonnewarmte gebruik te maken. Sommige woningen zijn van binnen geïsoleerd, andere juist van buiten. Er zijn diverse redenen om voor het een of het ander te kiezen. Zeker is dat het steeds weer maatwerk is. En daar mag Schalkwijk zich verheugen in een aantal kundige en ervaren specialisten die bereid zijn veel tijd te besteden aan de verduurzaming.

De flora, het water, de vogels, de vergezichten, het maakt een rondje Schalkwijk tot een opgewekt uitje. Ik begrijp de zorg voor de tentakels van de omgeving die in al die natuur een vruchtbare bodem zien voor opwek van energie voor de verdichte stedelijke omgeving. Schalkwijk, blijf alert.

Nieuwe gemeenteraad heeft geen bedenkingen

gemeentehuis houten

Zonnevelden passeren volgende mijlpaal

De gemeenteraad van Houten verstrekte op 5 juli een voorlopige verklaring van geen
bedenkingen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest. De raadsfracties waren
positief over de invulling van de plannen en het betrekken van de omgeving en waren unaniem in hun oordeel. Hiermee komt verlening van de omgevingsvergunning voor deze projecten in zicht. Een belangrijke mijlpaal voor de inwonersinitiatieven Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten en ontwikkelaars BHM Solar en Chint Solar.

Vergunningsaanvragen op de agenda

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stonden de vergunningaanvragen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest op de agenda. Beide projecten scoorden bij de maatschappelijke tender het beste op o.a. inwonersparticipatie en meervoudig ruimtegebruik zoals het versterken van biodiversiteit en recreatie. Nadat de raadsleden in het Rondetafelgesprek van 21 juni daarover al hun vragen hadden kunnen stellen werd er in de raadsvergadering op 5 juli door de raadsleden over gedebatteerd.

Aanvraag SDE++ subsidie mogelijk

De raad nam een motie van Natúúrlijk Houten aan om de eerste raadsvergadering na het
zomerreces te vervroegen. Het is de bedoeling om in die vergadering te besluiten over de
definitieve verklaring van geen bedenkingen. Daarna kunnen de vergunningen worden
verstrekt. Dat geeft Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland de mogelijkheid om de aanvraag
van SDE++ (subsidie) voor de zonnevelden op tijd in te dienen. Toekenning van de subsidie is
weer van belang voor de financiering van de projecten. De motie van Natúúrlijk Houten ten
aanzien van weidevogelbeheer is ingetrokken met de toezegging dat de fractie werk gaat
maken van het op de kaart zetten van weidevogelbeheer in de gemeente Houten.

Voorlopige verklaring van geen bedenkingen

De raadsfracties besloten unaniem om en voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te
geven. Veel fracties maakten in hun bijdrage complimenten aan de initiatiefnemers over de
inhoud van de plannen. Ook kregen ze een veer in de hoed over de manier waarop inwoners
betrokken konden zijn. “We zijn erg blij met de brede steun die we krijgen van de raad,”
aldus Bert Smit, voorzitter van Duurzaam Eiland. “We hebben ons ingezet voor betrokkenheid
van de bewoners, en dan is het fijn dat raadsleden dat ook hebben teruggezien in de plannen.”

Inzage vergunningsaanvragen van 14-7 tot 24-8 ter inzage

De vergunningaanvragen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest liggen van 14 juli
t/m 24 augustus ter inzage. Informatie daarover is te vinden via de website van de gemeente
Houten. Kijk voor meer informatie ook op de websites zonneweide-deheul.nl en stroomveld-
deknoest.nl.

Werkgroep Kleine Windmolens gaat politiek benaderen

Op 21 juni 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep kleine windmolens met vertegenwoordigers van de coöperatie en enkele agrariërs en anderen uit het buitengebied met interesse in kleine windmolens. Daarnaast was er een vertegenwoordiger van een leverancier van kleine windmolens (EAZ) en iemand die in de gemeente Buren bij een project over kleine windmolens betrokken is geweest.

De molens zijn voor particulier gebruik op eigen bedrijfsterrein en hebben als doel het eigen bedrijf vrijwel onafhankelijk te maken wat betreft energievoorziening door de combinatie van wind met de reeds aanwezige zonnepanelen. Klik hier voor een ander artikel over dit onderwerp op onze website.

Voor molens op het eigen erf is het van belang dat ze zich verhouden tot het gebouwde en groene ensemble van het bouwblok. De miniturbine is in het geheel van het erf opgenomen. Zo ontstaat een logisch geheel

De werkgroep streeft naar een verruiming van de huidige bepalingen zodanig dat molens tot 25 meter toepasbaar zijn.

Om het denken en handelen van de plaatselijke wetgever te stimuleren wil de werkgroep tot een pilot op het eiland van Schalkwijk komen met het doel een idee te krijgen van de uitwerking in de praktijk. De bedoeling is dat er antwoorden komen op vragen zoals:

  • Hoe pakt de opstelling van de miniturbine uit in relatie tot de directe omgeving?
  • Aan welke eisen moet die opstelling voldoen?
  • Waar zou zoiets mogelijk zijn?
  • Welke grenzen zijn er wat betreft de uitgangspunten en maatbepalingen?

De ondernemers die geïnteresseerd zijn in zo’n molen streven natuurlijk naar zoveel mogelijk duidelijkheid voordat ze aan zo’n investering beginnen.

Vertegenwoordigers van de coöperatie zullen in de komende periode gesprekken voeren met de fracties die het college vormen om dit dossier te agenderen. 

Eerste belangstellenden voor investering in zonnevelden

Paul Bijleveld (CDE) geeft uitleg
Paul Bijleveld (CDE) geeft uitleg

Op donderdagavond 14 april was er een druk bezochte voorlichtingsavond over de zonnevelden De Heul en De Knoest. (Waarvoor trouwens de fraaie termen zonneweide en stroomveld worden gebruikt.) De vertegenwoordigers van duurzaam eiland en opgewekt houten stonden achter tafels met daarop de tekeningen van de zonnevelden. Ook vertegenwoordigers van de ontwikkelaars waren er om vragen te beantwoorden.

Klik hier voor de tekeningen van De Heul en De Knoest.

Paul Bijleveld (duurzaam eiland): “Opmerkelijk was dat de eerste belangstellenden zich al meldden om in de zonnevelden te investeren. Dat is ook onze bedoeling: lokaal eigenaarschap. Maar verder kunnen we daar nog geen concreet antwoord op geven omdat nog niet alles bekend is over kosten en opbrengsten en er nog veel gerekend moet worden.”

Het viel ook deze keer weer op dat de geluiden van de belangstellenden erg positief waren. Iedereen ziet die zonnevelden wel zitten omdat in de plannen uitgebreid rekening is gehouden met de omwonenden en er per veld maar liefst 5 hectare natuur bijkomt. En natuurlijk heeft het lokaal opwekken van energie de wind in de rug vanwege het laatste dramatische rapport van het IPCC en het streven om minder afhankelijk te worden van buitenlands gas.

De coöperaties en de ontwikkelaars gaan ondertussen onverdroten door met de vergunningsaanvraag bij de gemeente.

Informatieavond Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul op 14 april

Coöperatie Duurzaam Eiland organiseert samen met Coöperatie Opgewekt Houten een informatieavond  over onze zonnevelden. Die is bedoeld voor inwoners van de gemeente Houten. Hij vindt plaats op donderdag 14 april a.s. in Multifunctioneel  Centrum The Dome, Kruisboog 30 in Houten. Vanaf 19.30 uur is iedereen die geïnteresseerd is van harte  welkom. Het is niet nodig je van tevoren aan te melden. 

In de afgelopen weken hebben we met de direct omwonenden overleg gehad over de plannen. Met de mensen in de directe omgeving hebben we gesprekken gevoerd. De  zorgen en wensen die daar naar voren zijn gebracht hebben we goed genoteerd, en waar mogelijk  hebben we de plannen aangepast.  

Bij de gemeente Houten gaan we binnenkort omgevingsvergunningen aanvragen. Daarom is het tijd om er ruimere bekendheid aan te geven. Dat doen we met een  informatieavond voor alle inwoners van de gemeente Houten. Op de informatieavond zijn de plannen te  bekijken en de landschapsarchitect is aanwezig om uitleg te geven bij het ontwerp. Iedereen kan  technische vragen stellen aan deskundigen van BHM Solar en Chint Solar waarmee we samen de velden ontwikkelen. Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten geven informatie over hoe jullie zelf kunnen  mee-investeren én -participeren.  

Graag tot ziens op donderdag 14 april in Houten! 

Gezellige drukte op inloopavond zonneweide De Heul

Op 7 maart was er een inloopavond voor omwonenden van zonneweide De Heul. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten organiseerden deze avond en vertegenwoordigers van de landschapsarchitect, de gemeente en de ontwikkelaars Chint Solar en BHM Solar waren aanwezig voor nadere uitleg.

Over het algemeen is iedereen zeer tevreden over het plan. Niet voor niets heeft zonneweide De Heul de hoogste score (85 van de 85 te behalen punten) gekregen van de 10 plannen die zijn ingediend.

Deze avond ging onder andere de agrarische doorsteek voor de boer die aan beide zijden van de zonneweide grond heeft en over de de pluktuin met wandelpad die met nadruk bestemd is voor lokaal gebruik en een besloten karakter krijgt.

Klik hieronder voor de presentatie die getoond werd: