Ondersteuning bij verlaging energiekosten

In 2018 is een initiatief opgestart door de familie van Dijk en zonnepark-ontwikkelaar Groenleven om te onderzoeken of het haalbaar was om een zonneweide te realiseren achter de boerderij bij Provincialeweg 38. Destijds is bij de aanvraag van de vergunning afgesproken een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid op het eiland van Schalkwijk. Eind 2023 zal begonnen worden met de bouw van dit park en de afgelopen periode is gebruikt om nader invulling te geven aan de genoemde bijdrage. In samenwerking met de CDE wordt er op een hele concrete manier met vrijwilligers een financiële bijdrage gegeven om woningen te verduurzamen. De uiteindelijke omvang van de bijdrage wordt bepaald door het aantal geïnstalleerde zonnepanelen waar de overheid een prijsgarantie geeft ten aanzien van de minimale opbrengstprijs.

Huishoudens met een kleine beurs komen voor de bijdrage in aanmerking.

Aan de Coöperatie Duurzaam Eiland is gevraagd of wij willen helpen bij het realiseren van dit idee. Het bedrag van de schenking per huishouden is maximaal 1200 of 2000 euro. Het kan ook een kleiner bedrag zijn.

Denk je dat jij in aanmerking komt voor deze subsidie? Of ken je iemand die volgens jou daarvoor in aanmerking komt?

Klik hier om je aan te melden vóór 1 juli.