Samengaan van duurzame initiatieven in SchaIkwijk

In Schalkwijk zijn meerdere bewonersinitiatieven actief op het gebied van duurzaamheid. De besturen van de Coöperatie Duurzaam Eiland (streeft naar een duurzame toekomst van het platteland en richt zich met name op energie besparen en opwekken) en De Groene Contour (betaalbaar wonen binnen een prettige, groene en dorpse leefomgeving) stellen voor om onder één vlag verder te gaan. De krachten worden gebundeld ten einde van elkanders kwaliteiten gebruik te maken. Het plan is dat de Groene Contour onderdeel wordt van CDE en een vertegenwoordiger plaats zal nemen in het bestuur. Dit voorstel zal voorgelegd worden aan de ALV van CDE van 26 juni aanstaande.