Algemene ledenvergadering 26 juni 2023

Op maandagavond 26 juni om 19:30 is er weer een algemene ledenvergadering in De Wiese. Zoals gebruikelijk legt het bestuur verantwoording af van haar handelen in het afgelopen jaar en vertelt ze over de plannen in het komende jaar.

Uw inbreng is zeer gewenst. We hopen dan ook dat u in groten getale zult verschijnen. Voor de pauze behandelen we de gebruikelijke punten en na de pauze hebben we net als vorig jaar een zeer interessante spreker kunnen strikken. Niemand minder dan waterstofprofessor Ad van Wijk. Een inwoner van Schalkwijk. Het thema van zijn presentatie zal zijn:

De Energietransitie, kan waterstof  een bijdrage zijn en wat zijn de (on) mogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk/Houten?

Agenda

19.30 1. Opening (welkom) 
19.35 2. Notulen AVL 22 juni 2022
19.35 3. Jaarverslag 2022
19.40 4. Jaarrekening 2022
19.50 5. Beleidsplan 2023
20.00 6. Begroting 2023
20.10 7. Bestuurszaken
20.15 8. Samenwerking
20.25 9. Professionaliseringsslag CDE
20.30 10.Rondvraag 

20.45 Pauze

20.55-21.40 Gastspreker Prof. Dr. Ad van Wijk