Zonnepanelen op de Wiese

Op woensdagavond 30 november heeft overleg plaatsgevonden tussen enkele leden van het bestuur van S.C.C. de Wiese en de Coöperatie Duurzaam Eiland. De bedoeling was om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheid om het dak van de Wiese te gebruiken voor zonnepanelen. Het grote oppervlak van het dak van het gebouw leidde tot het idee dit te gebruiken voor zonnepanelen.

De ideeën van de Wiese moeten natuurlijk passen in de plannen en het beleid van de Gemeente Houten en de gemeente is de eigenaar van het gebouw. De Wiese ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om waar mogelijk bij te dragen aan de CO2 reductie. Een praktisch argument is dat de opbrengst van de zonnepanelen gebruikt zou kunnen worden om een deel van de opgelopen energiekosten van de Wiese te dekken. Ook zou het idee zo kunnen worden uitgewerkt dat de bewoners van ons dorp de kans krijgen om te participeren. Zo zouden Schalkwijkers zonder grote investeringen toch “hun eigen” zonnepanelen kunnen hebben, ook als hun eigen dak daarvoor niet geschikt is.

De volgende stap is dat Bert Smit van de coöperatie een eerste oordeel vormt van de technische mogelijkheden: Hoe groot is het beschikbare oppervlak? Is het dak sterk genoeg? Hoe is de bestaande elektrische installatie?

Als blijkt dat er geen onoverkomelijke technische bezwaren te verwachten zijn zal de
Wiese contact opnemen met de Gemeente Houten om te bespreken hoe we kunnen samenwerken.