SGP onder de indruk van onze activiteiten

Delegatie van de SGP bezoekt het bestuur van de CDE.

Initiatief coöperatie voorbeeld voor heel Houten 

Auteur: Pascal Ooms, Raadslid SGP Houten

Wat een energie zit er in de coöperatie duurzaam eiland! Burgerparticipatie, energietransitie (van turf naar kolen, olie, gas en nu naar all-electric), kringloop economie, energie besparen, elkaar helpen en zelfs toekomstige technieken als waterstof kwamen langs afgelopen besproken vrijdag 7 oktober jl. SGP-wethouder Wouter van den Berg en Pascal Ooms, fractievoorzitter SGP-Houten waren op bezoek bij het bestuur van de coöperatie. De coöperatie is zoveel meer dan alleen de aan te leggen zonnevelden. Het gaat eigenlijk om samen gemeenschap zijn, inspraak hebben in beleid, en eigen zeggenschap houden over je eigen leefomgeving. 

Het buitengebied met de kernen beslaat 66% van het gebied van Houten, met slechts 13% van de inwoners. Maar al te vaak wordt in Nederland beleid in buitengebieden bepaald door grote kernen. Zo vaak worden zonnevelden en windparken na realisering doorverkocht. Bewoners hebben het nakijken, geen zeggenschap, geen profijt. Dingen liggen in buitengebied vaak net even iets anders. Zo verduurzaam je huizen en gebouwen niet even. Kosten van verduurzaming krijgen vaak een extra nul erbij. Oudere huizen, vrijstaande huizen, natte bodems, en daarom is maatwerk vaak geboden. Dan doet coöperatie duurzaam eiland het anders. Kernboodschap is samen doen. Aanpak is ook inspirerend voor kern Houten. 

Wij werden bijgepraat over laatste stand van zaken over realisering van geplande zonneparken. De coöperatie won de aanbesteding van twee parken. Mede op basis van het gedegen voorwerk. Een uniek design. Voor zover bekend, het de enige bekende zonneparken met een koeiendoorgang, maar ook aandacht voor biodiversiteit, en vooral ook participatie. Complimenten. 

Wij nemen inspirerende ideeën mee, zoals realisering van een waterstofstation. De opzet van coöperatie duurzaam eiland is boeiend, ook voor Houten.