Subsidieregeling van de Provincie voor zon-op-dak-belemmeringen

Coöperatie Duurzaam Eiland heeft herhaaldelijk bij de gemeente en provincie aangedrongen om een subsidie beschikbaar te stellen voor het beperken van de zon-op-dak-belemmeringen in het buitengebied en om constructieproblemen aan de dakconstructie bij de installatie van zonnepanelen te ondersteunen.

Het resultaat

De Provincie Utrecht wil meer daken en parkeerterreinen benutten voor zonnepanelen. Om daar de belanghebbenden in tegemoet te komen is er een subsidie aan te vragen.

Waar is deze subsidie voor bedoeld?

Er kan subsidie aangevraagd worden als er belemmeringen zijn voor zon op dak. Hieronder vallen:

 1. Technisch geschikt maken van het dak voor zonnepanelen, waaronder:
  • Het constructief versterken van het dak om de installatie van PV-panelen mogelijk te maken;
  • De aanschaf en installatie van duurdere lichtgewicht PV-panelen als alternatief voor een constructie dat aantoonbaar onvoldoende draagkracht heeft voor het plaatsen van conventionele PV-panelen;
  • Het verwijderen van het asbesthoudend materiaal dat toegepast is als dakbedekking voordat er PV-panelen kunnen worden geplaats;
  • Een combinatie van bovenstaande.
 2. Solar carports
  • De aanleg van een draagconstructie of vervanging of versteviging van de fundering voor een draagconstructie dat noodzakelijk is om PV-panelen op een parkeerterrein te installeren;
 3. Netcongestie oplossingen (zowel individueel als collectief), zoals:
  • Het oplossen van een netcongestieprobleem dat noodzakelijk is om de realisatie van een zon op een (bedrijfs-)dak of zon op een parkeerterrein mogelijk te maken;
  • Het opslaan, door bijvoorbeeld een buurtbatterij,
  • en het verdelen van elektriciteit als oplossing voor een buurt, wijk of andere lokale energiegemeenschap om de productie van hernieuwbare elektriciteit uit te kunnen breiden. Hierbij gaat het om projecten die niet onder de vorige categorie vallen.

Voor wie is deze subsidie?

De eigenaar of pachter van een dak of parkeerterrein.

Deze subsidie is per direct beschikbaar tot 30 juni 2024 (of tot het budget op is).

Aanmelden

Voor belangstellenden zal CDE samen met de provincie, mevr. Esmée de Nie, de informatiebijeenkomst verzorgen.

De datum waarop dit zal plaatsvinden is 23 november aanvang 20.00 uur locatie de Wiese Schalkwijk.

U kunt zich aanmelden via onze website www.duurzaameiland.nl dan weten we wie er komt en kunnen we rekening houden met een coronaveilige opstelling.