CDE blij met puntensysteem

11 juni 2021

telraam
Puntensysteem

CDE waardeert het dat de gemeente Houten voor het afgeven van vergunningen voor zonnevelden een puntensysteem heeft bedacht. De burgers en de gemeente kunnen zo samen voor de nodige sturing zorgen. Echter zij adviseert over bovengenoemde aspecten meer of op een andere wijze punten toe te kennen om zo de rode draad: geen winst voor enkelingen maar economische en sociaal-maatschappelijke winst voor iedereen, te kunnen blijven volgen.

Wens van leden

CDE heeft de politieke partijen op 11 juni in kennis gesteld van de wens van de leden om voor 100% eigenaar te worden. Zij stelt in de brief van 11 juni voor om het systeem van een staffel te voorzien:

  • Minder dan 50% lokaal eigendom: geen punten
  • Tussen 50 – 75% lokaal eigendom: 15 punten
  • Meer dan 75% lokaal eigendom: 25 punten