De drie CDE zonneveldplannen

21 november 2021

CDE is betrokken bij zonnevelden 3, 4 en 10.

Samen met Coöperatie Opgewekt Houten en twee professionele ontwikkelaars met grondposities willen we drie zonnevelden met een oppervlak van circa 54 ha ontwikkelen. Daarvoor hebben we op 1 november 2021 gezamenlijk drie projectplannen ingediend bij de gemeente Houten.

Project De Wilgengriend (4)
Initiatiefnemer (consortium)Duurzaam Eiland – Solar Energy Works – Opgewekt Houten
LocatieEiland van Schalkwijk, Schalkwijksewetering
Oppervlakte project14 ha
Project Stroomveld De Knoest (3)
Initiatiefnemer (consortium)Duurzaam Eiland – BHM Solar – Chint – Opgewekt Houten
LocatieEiland van Schalkwijk, Schalkwijksewetering
Oppervlakte project20 ha
Project de Heul (10)
Initiatiefnemer (consortium)Duurzaam Eiland – BHM Solar – Chint – Opgewekt Houten
LocatieEiland van Schalkwijk, Provincialeweg
Oppervlakte project20 ha

Beleidskader gemeente Houten

De projecten passen in het Beleidskader Zonnevelden dat de gemeenteraad op 8 juli van dit jaar heeft vastgesteld. Tot 2025 mag er maximaal 100 ha zonneveld worden vergund. Daarvan is 45 ha al vergeven. Initiatieven voor de resterende 55 ha moeten punten scoren op zeven categorieën. De hoogstscorende projecten mogen om een vergunning aanvragen.