Kritische noten van de CDE op het Beleidskader Zonnevelden

8 juni 2021

Tijdens de inspraakavond over de vaststelling van het Beleidskader door de gemeenteraad van Houten heeft de coöperatie op een aantal punten om aanscherping en uitbreiding gevraagd. Hieronder een kort overzicht:

Toekomstbestendig Beleidskader voor voor alle inwoners van de gemeente

Hiermee doet de CDE een dringend beroep op de politiek en het bestuur om het beleidskader toekomstbestendig te maken. Daarnaast verwacht CDE dat de sociaal-maatschappelijke belangen van de bewoners van het buitengebied centraal staan. De stem van naar schatting 7% van de bewoners van de gemeente die in het buitengebied wonen, moet zwaar gewogen worden. Zij moeten voorzien in de doelen van de energietransitie voor de gehele gemeente dus ook voor de overige 93% van de inwoners van de gemeente.

Grond, opruimplicht en innovatie

CDE pleit voor een toekomstbestendig beleid waarbij ook de belangen van toekomstige generaties worden meegewogen. Daartoe is het van belang dat grond en exploitatie van zonnevelden gescheiden blijft en dat de opruimplicht na afloop van de exploitatie goed geregeld is. Bovendien zal er gedurende de exploitatieperiode voortdurend gekeken moeten worden naar mogelijkheden voor het afvlakken van de piekbelasting d.m.v. innovatieve oplossingen voor energieopslag en alternatieve vormen van energie.