Samen profijt van zonnevelden

21 november 2021

Collectief Lokaal Eigendom

De gemeenteraad heeft 8 juli besloten om nog eens 55 ha buitengebied te bestemmen voor zonnevelden. Het totaal komt daarmee op 100 ha. Initiatiefnemers kunnen tot 1 november 2021 hun plannen indienen. De raad nam in overgrote meerderheid een amendement aan dat projecten die in Collectief Lokaal Eigendom komen het meest kansrijk zijn.

Betrokkenheid van de bewoners met de grond

De Coöperatie Duurzaam Eiland is blij dat de politiek haar wens op dit punt in vervulling bracht. Grond is voor de ene bewoner van het buitengebied een verdienmodel en voor de andere bewoner een beleefmodel. Met Collectief Lokaal Eigendom verwerven bewoners van het platteland invloed en grip op: de keuze van de locatie, de wijze van ontwikkeling, de inpassing, de exploitatie en de opruiming na beëindiging van een energieproject. Daardoor blijft de betrokkenheid van de bewoners met de grond in stand. Laten we de investeerders de grond voor hun winsten gebruiken dan zal dat het platteland snel van aanzien doen veranderen. Het zal afglijden naar een geïndustrialiseerd gebied waarmee op den duur geen enkele bewoner van het platteland zich nog verbonden voelt.

Maximaal profijt voor iedereen

Bij Collectief Lokaal Eigendom kunnen de bewoners er zelf voor zorgen dat de natuur (grond) niet zal verslechteren, het bestaansrecht van (agrarische)bedrijven gerespecteerd cq gecompenseerd wordt, de woon-, leef-, en werkomgeving voor de bewoners op peil blijft en de winst wordt gebruikt voor de genoemde doelen. Zo wordt Collectief Lokaal Eigendom de basis voor maximaal profijt voor iedereen.