Werkgroep Kleine Windmolens gaat politiek benaderen

Op 21 juni 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep kleine windmolens met vertegenwoordigers van de coöperatie en enkele agrariërs en anderen uit het buitengebied met interesse in kleine windmolens. Daarnaast was er een vertegenwoordiger van een leverancier van kleine windmolens (EAZ) en iemand die in de gemeente Buren bij een project over kleine windmolens betrokken is geweest.

De molens zijn voor particulier gebruik op eigen bedrijfsterrein en hebben als doel het eigen bedrijf vrijwel onafhankelijk te maken wat betreft energievoorziening door de combinatie van wind met de reeds aanwezige zonnepanelen. Klik hier voor een ander artikel over dit onderwerp op onze website.

Voor molens op het eigen erf is het van belang dat ze zich verhouden tot het gebouwde en groene ensemble van het bouwblok. De miniturbine is in het geheel van het erf opgenomen. Zo ontstaat een logisch geheel

De werkgroep streeft naar een verruiming van de huidige bepalingen zodanig dat molens tot 25 meter toepasbaar zijn.

Om het denken en handelen van de plaatselijke wetgever te stimuleren wil de werkgroep tot een pilot op het eiland van Schalkwijk komen met het doel een idee te krijgen van de uitwerking in de praktijk. De bedoeling is dat er antwoorden komen op vragen zoals:

  • Hoe pakt de opstelling van de miniturbine uit in relatie tot de directe omgeving?
  • Aan welke eisen moet die opstelling voldoen?
  • Waar zou zoiets mogelijk zijn?
  • Welke grenzen zijn er wat betreft de uitgangspunten en maatbepalingen?

De ondernemers die geïnteresseerd zijn in zo’n molen streven natuurlijk naar zoveel mogelijk duidelijkheid voordat ze aan zo’n investering beginnen.

Vertegenwoordigers van de coöperatie zullen in de komende periode gesprekken voeren met de fracties die het college vormen om dit dossier te agenderen.