3 mei 2022: Projectgroep kleine windmolens van start

Kleine windmolens staan in de belangstelling van menig particulier en bedrijf in het landelijk gebied. Vandaar ook dat er veel belangstellenden waren op de avond die hierover georganiseerd werd. Belangstellenden kwamen uit Schalkwijk en Tull en ’t Waal en ’t Goy.

Waar gaat het om?

Het gaat om molens voor eigen gebruik van (meestal) boerderijen, die relatief klein zijn, in het landschap passen en op het eigen bouwvlak worden geplaatst. Voorbeelden daarvan zijn er te zien in Groningen en op de website van EAZ-wind.

Initiatieven stranden nu vaak

Verschillende agrariërs en andere ondernemers op het eiland zijn er al eens aan begonnen en hebben contact gehad met de gemeente. Tot nu toe is het al met al een stroperig gebeuren. Ook in naburige gemeenten, zoals Wijk bij Duurstede en Buren, zijn plaatselijke initiatieven uiteindelijk gestrand op bestemmingsplannen die het plaatsen van kleine windmolens in de weg staan en de politiek die afwijken van regels niet toestaat.

Zon en wind

In de landelijke omgeving wordt al volop gebruik gemaakt van zonnepanelen op grote daken. Kleine windmolens zouden hierop een welkome aanvulling zijn, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Hierboven zie je een vrijwel constant verbruik. Dat is een gemiddelde. Per soort bedrijf kan dat sterk verschillen. Zo hebben fruitbedrijven in de periode van het koelen in het najaar veel energie nodig.

Wat wil de Coöperatie Duurzaam Eiland?

Ook kleine windmolens spelen een rol bij de transitie. Ze maken agrariërs minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en dragen bij aan het bereiken van de klimaatdoelen. Alle reden om hier aandacht aan te besteden.

De CDE wil de ondernemers op het eiland van Schalkwijk ondersteunen. Samen de gemeente en de politiek benaderen, samen bestemmingsplannen en omgevingsplannen bestuderen en met aanpassingen komen en samen de kosten van onderzoek en planning delen.

Het streven is om een flink aantal serieus geïnteresseerden te verzamelen. De gemeente vraagt daar ook om, zodat ze een idee krijgt van wat men precies wil en hoe omvangrijk de groep is. Bovendien heeft de gemeente dan met één partij te maken.

Wat zijn op dit moment de voorwaarden in het gemeentelijk bestemmingsplan?

  • De plaatsing geschiedt binnen een bouwvlak.
  • De rotordiameter bedraagt maximaal 5 meter, met een rotoroppervlak van ten hoogste 20 m2
  • De bouwhoogte bedraagt maximaal 20 m, waarbij de tiphoogte van de windturbine niet meer dan 10 m mag zijn, gemeten vanaf de nokhoogte van het gebouw waaraan de mini windturbine elektriciteit levert.
  • De mini windturbine moet landschappelijk goed inpasbaar zijn. (omgevingsvergunning)
  • Er moet voldaan worden aan de ter plaatse geldende milieunormen ten aanzien van omwonenden en bedrijven.

De huidige projecten voldoen daar niet aan. De windmolen van EAZ-wind is bijvoorbeeld 22 meter hoog, in plaats van 20 meter. Het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast.

Wat gaan we doen?

  • Er komt een kleine werkgroep. Er waren minimaal 12 serieus geïnteresseerden aanwezig op de vergadering, leden gaven zich tijdens de vergadering al op.
  • We gaan er op experimentele basis mee aan de slag.
  • We benaderen de politieke partijen persoonlijk.