ITH op bezoek in Schalkwijk

Bericht op de website van ITH:

Zaterdagmiddag 19 november is een deel van de ITH-fractie op bezoek geweest bij de Coöperatie Duurzaam Eiland. In het prachtige Dijkhuis met rijke historie werden wij ontvangen voor een samenkomst met een deel van het bestuur van de coöperatie. Een coöperatie met een mooi streven waarbij duurzaamheid en inwonersparticipatie met elkaar verweven worden, iets wat de Inwonerspartij aan het hart gaat. Er is met elkaar o.a. gesproken over de mooie kansen die er liggen op het gebied van duurzaamheid en hoe we elkaar kunnen versterken door ideeën uit te wisselen. Dank voor het warme ontvangst!