Informatieavond Stroomveld de Knoest en Zonneweide de Heul op 14 april

Coöperatie Duurzaam Eiland organiseert samen met Coöperatie Opgewekt Houten een informatieavond  over onze zonnevelden. Die is bedoeld voor inwoners van de gemeente Houten. Hij vindt plaats op donderdag 14 april a.s. in Multifunctioneel  Centrum The Dome, Kruisboog 30 in Houten. Vanaf 19.30 uur is iedereen die geïnteresseerd is van harte  welkom. Het is niet nodig je van tevoren aan te melden. 

In de afgelopen weken hebben we met de direct omwonenden overleg gehad over de plannen. Met de mensen in de directe omgeving hebben we gesprekken gevoerd. De  zorgen en wensen die daar naar voren zijn gebracht hebben we goed genoteerd, en waar mogelijk  hebben we de plannen aangepast.  

Bij de gemeente Houten gaan we binnenkort omgevingsvergunningen aanvragen. Daarom is het tijd om er ruimere bekendheid aan te geven. Dat doen we met een  informatieavond voor alle inwoners van de gemeente Houten. Op de informatieavond zijn de plannen te  bekijken en de landschapsarchitect is aanwezig om uitleg te geven bij het ontwerp. Iedereen kan  technische vragen stellen aan deskundigen van BHM Solar en Chint Solar waarmee we samen de velden ontwikkelen. Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten geven informatie over hoe jullie zelf kunnen  mee-investeren én -participeren.  

Graag tot ziens op donderdag 14 april in Houten!