Projectgroep mini windmolen van start

Kleine windmolen bij boerderij in Groningen

Door verschillende agrariërs worden we benaderd of we mee willen denken over mini windmolens voor eigen gebruik.

Met zonnepanelen op het dak kan een (agrarisch) bedrijf gedeeltelijk voorzien in energie voor eigen gebruik. Een combinatie van zonne- en windenergie zou energieneutraliteit mogelijk maken.

Een mini windmolen dient geplaatst te zijn op eigen grond, mag een maximale hoogte hebben van 20 meter en een rotordiameter van 6 meter.

Om deze uitgangspunten te toetsen aan de gemeentelijke uitgangspunten en bij de gemeente te pleiten voor beleid met betrekking tot een mini windmolen, zoeken we mensen die op basis van kennis, interesse of belang hierover willen meedenken met als doel om een notitie aan de gemeente aan te bieden.

Wil je aan de werkgroep mini windmolen deelnemen?

Inmiddels is er een datum gepland voor deze bijeenkomst. Klik hier.

Meld je dan hier aan: Belangstelling voor werkgroep mini windmolen.