Gemeente kiest onze zonnevelden

Voor de zonneveldplannen Stroomveld De Knoest en Zonneweide De Heul mag een vergunningaanvraag worden ingediend. Dat liet de gemeente Houten vorige week weten aan de initiatiefnemers, waaronder de coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten. De twee plannen op het Eiland van Schalkwijk zijn samen goed voor ruim 10 hectare voor natuur, milieuversterking, recreatie en geschiedenis, en 40 ha zonnepanelen.

“We zijn erg blij dat onze voorstellen zijn geselecteerd,” zegt Bert Smit, voorzitter van Coöperatie Duurzaam Eiland. “Het was best spannend om de deadline voor indiening te halen. Als coöperatie wilden we plannen met echt iets extra’s voor het Eiland hebben. Dat is gelukt, vooral met de hulp van de mensen uit Schalkwijk zelf. Dat we door zijn is een groot compliment aan iedereen die meegewerkt en meegedacht heeft!”

Belangrijk onderdeel van de plannen is het streven naar 100% lokaal eigendom. “We werken goed samen met de commerciële ontwikkelaars. Over lokaal eigendom hebben we duidelijke afspraken gemaakt. De coöperaties zijn van begin af 50% mede-ontwikkelaar van de projecten. Zo hebben we als inwoners wat te zeggen. Verder hebben we het recht bedongen om de ontwikkelaars uit te kopen. Dan zijn we als inwoners straks 100% eigenaar en hebben we het volle profijt,” aldus Geert Gerritse, voorzitter van Coöperatie Opgewekt Houten.

De twee zonneveldplannen scoorden het hoogste in zeven puntencategorieën uit het Beleidskader Zonnevelden van de gemeente. Eén daarvan is procesparticipatie van inwoners. Naast keukentafelgesprekken organiseerden de coöperaties informatieavonden. Bert Smit: “De opkomst was hoog, en de betrokkenheid van de deelnemers groot. Dat leidde tot veel steun van de omgeving voor de plannen.”

Ook voor aspecten als geschiedenis en archeologie, duurzaamheid en meervoudig ruimtegebruik zijn punten toegekend. Geert Gerritse: “Wij willen dat zonnevelden goed ingepast worden in het landschap. In de plannen komt terug wat karakteristiek is voor het gebied. Verder kunnen we de herinnering aan het verleden van het gebied versterken. Bij Stroomveld De Knoest gaat het bijvoorbeeld om de Hollandse Waterlinie, de bestaande eendekooi en de vroegere watermolen.”

Eerstvolgende stappen in 2022 zijn: het aanvragen van een vergunning en van SDE++-garantiesubsidie. De coöperaties organiseren inloopavonden voor belangstellenden zodra de corona-omstandigheden dat weer mogelijk maken.

Meer Informatie vind je op de projectwebsites zonneweide-deheul.nl en stroomveld-deknoest.nl.