Energiecompensatie, -toeslag, -plafond ?!?

Verwarrende begrippen en meerdere regelingen

Door de Trossel is gevraagd aan de Coöperatie Duurzaam Eiland om voorlichting te geven over de energietransitie. Er zijn de afgelopen maanden nogal wat regelingen bedacht om de kosten voor energie voor huishoudens te beperken. Daar wilde men wel wat meer duidelijkheid over hebben. Begrijpelijk, want bijna niemand kan het volgen. We hebben regelingen voor de huishoudens op een rijtje gezet en vervolgens voorgelegd aan Partick Aelmans, Projectleider-beleidsmedewerker Energietransitie van de gemeente Houten. Hij heeft het met zijn collega’s op het gemeentehuis besproken en daar is onderstaand overzicht uit voortgekomen. Er zijn vier regelingen:

  1. De energiecompensatie
  2. De energietoeslag
  3. Het prijsplafond
  4. De verlaging van de accijnzen
Energiecompensatie

Een compensatie van 190 euro in november en 190 euro in december voor de opgelopen kosten van energie. De compensatie wordt aan elk huishouden toegekend, ook huishoudens die het niet nodig hebben. En voor sommige huishoudens in een gebouw met 1 aansluiting voor meerdere woningen wordt nog een regeling bedacht. De energieleverancier bepaalt hoe je die 190 euro ontvangt. Het kan uitgekeerd worden, verrekend worden met de factuur, verrekend worden met de eindnota of nog anders. De leverancier stelt je daarvan op de hoogte. Deze regeling geldt tot 1 januari 2023. Dus enkel over de maanden november en december 2022.

Energietoeslag

Naast de energiecompensatie is er ook een energietoeslag. Dit is een toeslag van 1300 euro voor mensen die een inkomen hebben van maximaal 120 procent van het sociaal minimum.

In opdracht van de gemeente Houten keert Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) deze toeslag uit. Het gaat om een bedrag van € 1.300,- euro netto dat WIL in 1 keer overmaakt. Kreeg je eerder al € 800,- toegekend? Dan ontvang je automatisch een extra bedrag van € 500,- van WIL.

Wat is een laag inkomen?

Een inkomen beneden 120% van het minimumloon. Je kunt de energietoeslag aanvragen als je minder inkomen hebt dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand.

Wie helpt me met het aanvragen er van?

Inwoners van de gemeenten Houten kunnen voor meer informatie over de energietoeslag terecht op www.wil-lekstroom.nl/energietoeslag

Vind je dat lastig? Neem dan contact op met coöperatie. Misschien kunnen we je helpen. Klik hier.

Het prijsplafond

In 2023 betaalt iedereen maximaal over de eerste 1200 m3 gas 1,45 euro per m3 en over de eerste 2900 kWh stroom 0,40 euro per kWh. Verbruik je meer, dan betaal je daarover de marktprijs op dat moment.

Verlaging brandstofaccijns

Nog een bijdrage van de overheid. Waarschijnlijk wordt de verlaging van de brandstofaccijns van april 2022 verlengd tot zeker juli 2023. Sindsdien betalen we 17 eurocent minder voor een liter benzine en 11 eurocent minder voor een liter diesel. Tweede en Eerste Kamer debatteren er nog over.