CDE gaat de boer op!

Grafiek: Bert Smit 2022

Als Coöperatie Duurzaam Eiland zijn we bezig om een “business case” te maken voor zonnepanelen op grote daken om daarmee belangstellenden vrijblijvend te adviseren en eventueel te ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijf middels het plaatsen van zonnepanelen.

Omdat alle bedrijven een verschillend energieverbruik hebben willen we dat per sector op het eiland van Schalkwijk in beeld brengen, daar komt dan een grafisch model uit zoals hierboven is afgebeeld.

Om eigenaren van grote daken goed en toekomstgericht te kunnen informeren en een passend financieel model voor te leggen voor hun bedrijf willen we dit voor verschillende bedrijfsomstandigheden in beeld brengen. Om dit onderbouwd in beeld te brengen heeft CDE de verbruiksgegevens van de verschillende bedrijfstakken nodig.

Bedrijfstakken die we in beeld willen brengen zijn, Fruitteelt Appels en Peren, Zacht fruit, Melk rundvee, Varkensfokkerij en Verhuur bedrijfsgebouwen. We zijn dus op zoek naar eigenaren van grote daken die daar aan willen meewerken.
Natuurlijk krijg een ieder die hieraan medewerking verleent van zijn eigen situatie een uitdraai van ons.