Samengaan van duurzame initiatieven

In Schalkwijk zijn meerdere bewonersinitiatieven actief op het gebied van duurzaamheid. De besturen van de Coöperatie Duurzaam Eiland (streeft naar een duurzame toekomst van het platteland en richt zich met name op energie besparen en opwekken) en De Groene Contour (betaalbaar wonen binnen een prettige, groene en dorpse leefomgeving) stellen voor om onder één vlag verder te gaan. De krachten worden gebundeld ten einde van elkanders kwaliteiten gebruik te maken. Het plan is dat de Groene Contour onderdeel wordt van CDE en een vertegenwoordiger plaats zal nemen in het bestuur. Het gaat om een proefperiode van 1 jaar waarin 2 leden van de Groene Contour om de beurt deel zullen nemen aan de bestuursvergadering.

Hoog op de agenda van de vertegenwoordigers van de Groene Contour staat het proces van woningbouw in de Grote Driehoek. Daarover zijn door de gemeente allerlei toezeggingen gedaan en bespreekrondes georganiseerd. Bijvoorbeeld over het aantal woningen, fasering en betaalbaarheid.
De GC wil dat deze activiteit zeker wordt voortgezet, ook onder de vlag van het CDE. Hieronder valt ook de behoefte aan informatie over de Agrarische Structuur Verbetering en het meedoen bij het opstellen van de Structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk.