Opmerkelijke eensgezindheid Houtense politiek over energietransitie in buitengebied

Op 21 februari jongstleden was er een goed bezochte bijeenkomst in De Wiese in Schalkwijk waarin politieke partijen zich uitspraken over de inrichting van het buitengebied van Houten. Deze avond werd georganiseerd door Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Mooi ‘Goy en Coöperatie Duurzaam Eiland (Schalkwijk). 

Er waren vijf stellingen waarop men kon reageren en een van die stellingen was: In het buitengebied gaat zonne-energie boven windenergie. 

Natuurlijk verschilden de meningen over een aantal aspecten. Maar er was verrassende eensgezindheid over de volgende onderwerpen:

 • Er was geen twijfel te horen over het belang van de energietransitie om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. 
 • Zon op daken bij particulieren en op grote daken; niemand die daar tegenstander van is.
 • Het is belangrijk dat gebouwen worden geïsoleerd.
 • Iedereen is voorstander van lokaal eigendom van de nieuwe energiebronnen.
 • Als het windpark bij de Goyerbrug niet doorgaat dan moet naar een alternatief bij de snelweg (A27) worden gezocht.

Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal verschillen naar voren gekomen:

 • GL: Doorgaan met zonnevelden en windparken. Windparken voortaan bij snelweg. Geen kernenergie.
 • HA: Even helemaal niets. Eerst evalueren. Sta experimenten voor agrariërs met kleine windmolens toe.
 • CDA: Nadruk op 100% eigenaarschap. 
 • VVD: Geen windmolens. Voor kernenergie.
 • CU: Juist wel voor windmolens, in de hoeken van de gemeente.
 • SGP: Betwijfelt zeer of er voldoende en breed draagvlak is voor windpark Goyerbrug.
 • D66: Verdere windplannen bij de A27
 • PvdA: Pas op de plaats. Aandacht voor netcongestie en samenwerking met andere gemeenten.
 • NH: Geen nieuwe zonnevelden.
 • ITH: Kernenergie en twijfels over draagvlak windpark Goyerbrug. Sta experimenten voor agrariërs met kleine windmolens toe.

Wil je het politieke café nog eens terugzien, kijk dan naar de uitzending van de Houtense Omroep.

Voor de stelling over zonnevelden of windmolens: vanaf 1:06 uur.